Home Témy Novinky a aktuality Mondi: 400 miliónov Eur pre závod Štětí

Mondi: 400 miliónov Eur pre závod Štětí

283
0
Mondi Steti CZ
Mondi Steti, CZ

Bolo oznámené schválenie investície 400 miliónov eur do nového sulfátového papierenského stroja v závode Štětí (Česká republika).

Ohlásená investícia svetového lídra v oblasti trvalo udržateľných obalov a papiera je súčasťou ambiciózneho expanzívneho investičného programu skupiny, v hodnote 1 miliardy EUR. Cieľom je urýchliť rast udržateľného balenia a ďalšieho posilnenia vedúcej pozície spoločnosti Mondi na trhu. Po tom, ako spustil do prevádzky kraftový papierenský stroj v slovenskom Ružomberku, prichádza na rad aj papiereň v českom Štětí.

Mondi Steti CZ. Nova investícia
Foto: Mondi

Nový stroj

Nový kraftový papierenský stroj s kapacitou 210 000 ton vrecového kraftového papiera ročne uspokojí rastúci dopyt po obaloch na báze papiera. Investícia podporí rast integrovaného podniku Mondi Paper Bags – vlajkovej lode Mondi v Českej republike. Nárast dopytu po flexibilných obaloch, podporovaný rastom e-Commerce a udržateľných obalov, prispieva k rozšíreniu ponuky inovatívnych, udržateľných obalov a papierových riešení spoločnosti.

Produkcia vrecového kraftového papiera,  podporí obchod s papierovými taškami spoločnosti Mondi vďaka výhodám vertikálne integrovaného hodnotového reťazca. Rovnako to umožní optimalizovať výrobu v rámci zostávajúceho portfólia sulfátového papiera a posilniť vedúcu pozíciu Mondi v špeciálnom sulfátovom papieri v širokej škále aplikácií, ako sú napríklad papiere s funkčnými bariérami.

Thomas Ott, CEO Mondi Flexible Packaging
Mondi: Thomas Ott

„Ako globálny líder v oblasti inovatívnych a udržateľných obalových riešení s potešením oznamujeme schválenie takejto dôležitej investície. Udržateľnosť je jadrom všetkého, čo robíme, a toto je veľký krok vpred na našej ceste k tomu, aby boli všetky naše obalové riešenia opätovne použiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné, čo je jeden z našich záväzkov Akčného plánu Mondi 2030 (MAP2030).“

Thomas Ott, generálny riaditeľ spoločnosti Flexible Packaging, Mondi

O Mondi

Mondi je svetový líder v oblasti obalov a papiera, ktorý prispieva k lepšiemu svetu vytváraním inovatívnych z hľadiska dizajnu udržateľných riešení. Podnikanie zahŕňa od správy lesov a výroby buničiny, papiera a fólií až po vývoj a výrobu trvalo udržateľných spotrebiteľských a priemyselných obalových riešení s použitím papiera tam, kde je to možné, a plastu, keď je to užitočné. Udržateľnosť je stredobodom stratégie so záväzkami do roku 2030 zameranými na obehové riešenia a opatrenia v oblasti klímy. V roku 2021 mala spoločnosť Mondi tržby vo výške 7,0 miliardy EUR a základný EBITDA vo výške 1,2 miliardy EUR z pokračujúcich operácií a celosvetovo zamestnávala 21 000 ľudí. Mondi má prémiovú kótáciu na londýnskej burze cenných papierov (MNDI), kde je skupina súčasťou FTSE100, a má aj sekundárnu kótáciu na JSE Limited (MNP).

O Mondi Štětí

Najväčší výrobca papiera a buničiny na českom trhu a hlavný európsky dodávateľ na výrobu papierových vrecúšok v rámci skupiny Mondi. Areál Mondi Štětí sa nachádza neďaleko Roudnice nad Labem a jeho história siaha až do roku 1949. Všetko, je zamerané na výrobu udržateľných a vysokokvalitných papierových materiálov.

O Mondi Bags Štĕtí

Výrobný závod Mondi Bags Štěti, založený v roku 1957 a získaný spoločnosťou Mondi v roku 2001, sa nachádza uprostred areálu papierne Mondi neďaleko Prahy. Táto výhodná poloha vytvára početné synergie a zabezpečuje dobrú zásobovaciu situáciu pre závod na výrobu vriec. Viac ako 70 % produkcie závodu pokrýva priemysel stavebných materiálov. Závod slúži aj iným odvetviam, ako sú chemikálie, potraviny a krmivá/semená

Mondi