Home Témy Novinky a aktuality EUROPAPIER: bariérové lepenky

EUROPAPIER: bariérové lepenky

701
0

Novinku v sortimente – lepenky s bariérou, ideálne na balenie potravín, predstavil náš najväčší papierenský veľkoobchod.

Pre balenie potravinárskych produktov sa čím ďalej, tým častejšie stretávame s požiadavkou na kartónové obaly. Pri čerstvých, mokrých, mastných potravinách a produktoch do chladiacich a mraziarenských boxov nie je zväčša možné použiť bežné hladké lepenky, ale lepenky bariérové

Ottova Astrida
Astrida Ottová

„Bariéra je potrebná kvôli priepustnosti a migrácii. Zatiaľ čo vodná para, ktorá sa dostáva do obalu, spôsobuje často nežiadúcu zmenu vlhkosti, strata vody môže naopak spôsobiť nežiadúce vysychanie baleného produktu. V závislosti na type baleného produktu musia potravinári sledovať priepustnosť nielen pre vodu a vodné pary, ale aj pre mnohé plyny. Druhým sledovaným faktorom je migrácia. Pri migrácii dochádza k uvoľňovaniu látok z obalu do baleného produktu. Vzhľadom k veľmi prísnym legislatívnym a hygienickým opatreniam sa však spotrebiteľ nemusí u slovenských potravín touto migráciou znepokojovať,“ uvádza Astrida Ottová, Business Unit Manager divízie Printing & Packaging.

Bariéru je možné dosiahnuť rôznymi spôsobmi, napríklad vrstvením plastov, impregnáciou, natieraním, či úpravou vnútorných vrstiev lepenky. Na rozdiel od plastových flexibilných obalov podporuje krabica z lepenky významnou mierou produkt aj značku.

Obrazok3
Europapier

Plochy určené k potlači sú pevné a často väčších rozmerov ako napr. pri sáčkoch, kde najmä deformáciou tvaru môže grafika strácať na svojej pôsobnosti. Ďalším prínosom je aj vnímanie lepenky spotrebiteľom ako materiálu, ktorý je ekologický a 100% recyklovateľný. Kartónový obal v porovnaní so sáčkom vytvára tiež zdanie vyššej kvality produktu. Je známe, že viac ako 75% nákupných rozhodnutí sa uskutoční priamo v obchode a pri kúpe často rozhoduje aj povedomie o značke a lojalita k nej. Lepenkový obal v mraziacom boxe je vnímaný veľmi pozitívne nielen spotrebiteľom, ale aj marketingovými odborníkmi, nakoľko významnou mierou prispieva k propagácii produktu a umožňuje celkovo lepšiu komunikáciu smerom k zákazníkovi. Slabšou stránkou bariérových lepeniek je všeobecne nižšia úroveň bariéry v porovnaní s plastovými riešeniami a aj vyššia cena za celkové prevedenie obalu.

Obrazok2
Europapier

Spoločnosť Europapier Slovensko reaguje na potreby a požiadavky svojich zákazníkov rozšírením svojho sortimentu o aktuálne veľmi žiadané bariérové lepenky, ktorých vlastnosti imponujú ekologicky uvedomelým zákazníkom. Ide o lepenky vhodné pre priamy styk s potravinami s bariérou na rubovej strane, označovanou ako „plastic free“. Bariéru tvorí disperzia na vodnej báze. Znamená to, že sú 100% recyklovateľné „v jednom slede“ a v procese separovaného odpadu patria do kategórie papier. Tieto lepenky sú vhodné na  balenie chladených a mrazených potravín, vyprážaných jedál ako aj pekárenských a cukrárenských výrobkov.

Z kategórie bielo bielych lepeniek má Europapier Slovensko v sortimente AEGLE® Barrier Plus – GC2 jednostranne natieraný kartón, s funkčnou bariérou na rubovej strane, ktorý má vynikajúcu odolnosť voči tukom, vode a vysokú úroveň bariéry proti vodným parám.

Zástupcom stále populárnejších hnedo hnedých kartónov je v portfóliu EnShield® Natural Kraft, nenatieraný kraftový kartón s bariérou na rubovej strane, ktorá má rovnako vynikajúcu odolnosť voči tukom a olejom (KIT 12), vode a vysokú úroveň bariéry voči vodným parám. Kartón obsahuje 15% recyklovaných vláken.

Oba materiály sú potlačiteľné štandardnou ofsetovou technológiou a majú za sebou aj prvé testovania v digitálnej tlači. Prešli všetkými potrebnými a dôležitými skúškami a majú certifikáty pre použitie v potravinárskom priemysle. Pre viac informácií kontaktujte Europapier na 0850 11 12 31-2 alebo office@europapier.sk.

Logo EP trans RGB