Home Design IGEPArt: najvyšší čas sa zapojiť

IGEPArt: najvyšší čas sa zapojiť

274
0

IGEPA vyhlásila súťaž o najlepší 2D a 3D výrobok, tlačený digitálne

Ešte je čas

Prihláste do 31. 12. 2023 svoj 2D, alebo 3D výrobok potlačený hárkovou digitálnou technológiou do súťaže IGEPArt a vyhrajte smart hodinky, multifunkčnú tlačiareň, alebo desiatky kíl papiera pre digitálnu tlač! Uzávierka prihlášok je 31.12.2023. Prihláška do súťaže tu.

Prihlásené exponáty môžu byť ďalej aj akokoľvek zušľachtené. Jedinou podmienkou je, že budú vyrobené digitálnou hárkovou technológiou z materiálu dodaného spoločnosťou Igepa CZ. Významný dodávateľ materiálov a technológií pre polygrafiu tak pokračuje vo svojich „súťažných“ aktivitách.

Cieľom súťaže IGEPArt je oceniť originalitu, kreativitu a zhotovenie zákazky. Súčasťou súťaže je aj prezentácia prihlásených firiem a ich exponátov na sociálnych sieťach – tak prečo to nevyužiť? Výrobky môžu byť buď „2D“, tzn. leták, kniha, kalendár…, alebo „3D“, ako je krabička, stojanček, POS stojan atď.

Kritériá

Kritériá, podľa ktorých budú súťažné práce hodnotené (bez poradia významnosti):

  • Kvalita tlače
  • Spôsob a kvalita zušľachtenia
  • Kvalita celkového spracovania a funkčnosť
  • Umelecký dojem a kreativita

Kompletné súťažné podmienky nájdete tu.

Digitalna tlaciaren Xerox C315
Xerox C315

O čo sa hrá?

  • 1. miesto v kategórii 2D: smart hodinky
  • 1. miesto v kategórii 3D: multifunkčná tlačiareň Xerox C315
  • 2. miesto v oboch kategóriách: 150 kg papiera Mondi vo formáte SRA3 podľa výberu (Color Copy, MAESTRO supreme, MAESTRO extra, DNS Performance+)
  • 3. miesto v oboch kategóriách: 75 kg papiera Mondi vo formáte SRA3 podľa výberu (Color Copy, MAESTRO supreme, MAESTRO extra, DNS Performance+)
  • Súčasťou je aj propagácia víťazných prác v odborných médiách a na sociálnych sieťach Igepa.

Papier Mondi a tlač Xerox – porovnajte

Mondi
Xerox

IGEPA navyše ponúka možnosť vyskúšať vytlačiť prihlasovaný výrobok (bez ohľadu na jeho pôvodný materiál) na ZDARMA dodanom materiáli od Mondi (max. 2 balíky papiera A3, alebo SRA3). Prípadne rovnaké množstvo vytlačiť ZDARMA na akýkoľvek materiál na tlačiarňach Xerox. A potom na vyhlásenie súťaže priniesť pôvodný i dodatočne vytlačený výrobok.

Vyhlásenie a slávnostné odovzdanie cien prebehne na showroome Igepa 24. 1. 2024. Výsledky budú zverejnené aj na webe igepa.cz a sociálnych sieťach.

IGEPArt