Home Témy Novinky a aktuality Xerox: prepúšťanie

Xerox: prepúšťanie

327
0
zdroj: Xerox

Spoločnosť Xerox predstavila nový prevádzkový model a organizačnú štruktúru „na podporu reinvencie spoločnosti“ a plánuje znížiť počet všetkých zamestnancov o 15 %.

3000 ohrozených pracovných miest

Vo vyhlásení výrobca uviedol, že navrhované zníženia budú podliehať formálnej konzultácii s miestnymi podnikovými radami a orgánmi zastupujúcimi zamestnancov tam, kde je to možné, a že Xerox sa „zaviazal poskytnúť podporu pri prechode dotknutým zamestnancom“.

Keďže Xerox zamestnáva viac ako 20 000 ľudí, škrty by sa teda mohli týkať približne 3 000 pozícií. Opatrenia majú byť prijaté už počas prvého štvrťroka 2024. Rozsah a razantnosť ohlásených zmien napovedá, že Xerox rieši naozaj veľký a pre budúcnosť zásadný problém.

Steven Bandrowczak, ktorý je generálnym riaditeľom Xerox od augusta 2022, povedal:

steven J. Bandrowczak 1 20220808 091020 8200180146377
Xerox: Steven Bandrowczak

„Vývoj Xerox’s Reinvention spája naše zdroje v troch kľúčových oblastiach – zlepšenie a stabilizácia našej hlavnej tlačovej činnosti, zvýšená produktivita a efektívnosť prostredníctvom vytvorenia novej organizácie Global Business Services a disciplinovaná realizácia pri diverzifikácii príjmov.“

„Posun k prevádzkovému modelu obchodnej jednotky je navrhnutý tak, aby urýchlil prevádzkovú efektivitu produktov a služieb, uvedenia na trh a podnikových funkcií vo všetkých geografických oblastiach v ktorých pôsobíme.“


Kľúčové podnikanie

Korporát uviedol, že v rámci svojho kľúčového podnikania v oblasti tlače chce zjednodušiť svoje produkty, aby zodpovedali „potrebám kupujúcich dnešného hybridného pracoviska“. Chce tiež zvýšiť investície do partnerského modelu uvedenia na trh, „ktorý podporuje spôsob, akým klienti uprednostňujú obstarávanie svojich tlačových riešení“.
Spoločnosť uviedla, že so svojimi partnermi sa zameriava na strategické získavanie podielu na trhu zvyšovaním dosahu, znižovaním nákladov na obsluhu a zvyšovaním ziskovosti.

Global Business Services

Nová divízia Global Business Services zaznamená – prostredníctvom zjednodušenia – zvýšenie efektívnosti a škálovateľnosti v rámci celého podniku „s centrálne koordinovanými internými procesmi využívajúcimi zdieľané možnosti a platformy“. Podnik chce tiež získať prevádzkový pákový efekt a investičnú kapacitu pre svoje rastové segmenty prostredníctvom nižších transakčných nákladov a zlepšiť kvalitu všetkých obchodných jednotiek a funkcií „so zameraním na neustále zlepšovanie skúseností klientov a zamestnancov“.

Diverzifikácia príjmov

V tretej oblasti, IT a digitálnych službách, spoločnosť uviedla, že jej cieľom je vytvoriť väčšie organizačné zameranie na svoje schopnosti v týchto oblastiach s cieľom urýchliť diverzifikáciu príjmov smerom k trhom s vyšším rastom a profilmi ziskovosti. Chce tiež implementovať nové multisegmentové organizačné zameranie, aby podporilo interné zosúladenie a penetráciu prírastkových služieb s existujúcimi a potenciálnymi klientmi.

Nový tím

Xerox zodpovedajúcim spôsobom prepracoval a prestaval svoj výkonný tím tak, aby podporoval nový operačný model. Ako súčasť nového tímu výkonného vedenia bude John Bruno ako prezident a prevádzkový riaditeľ viesť podnikové zosúladenie divízií tlače, digitálnych služieb a IT služieb. Louie Pastor sa vrátil do Xeroxu ako hlavný transformačný a administratívny riaditeľ, zodpovedný za dohľad nad Xerox Reinvention a novou organizáciou Global Business Services. Flor M. Colon bola vymenovaná za hlavnú právnu riaditeľku a podnikovú tajomníčku.

Joanne Collins Smee, výkonná viceprezidentka a prezidentka a Tracey Koziol, výkonná viceprezidentka Global Offering Solutions a hlavná produktová riaditeľka, odišli zo spoločnosti k 31. decembru 2023. Steven Bandrowczak poďakoval obom „za ich nespočetný prínos pre našu spoločnosť a kultúru“.
Dodal: „Náš nový prevádzkový model je významným krokom k dosiahnutiu cieľov, ktoré sa snažíme dosiahnuť pomocou nášho Reinvention.“

Na Slovensku a v Českej republike pôsobí Xerox prostredníctvom XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. sídliacej v Prahe a Xerox Limited o.z. Xerox Corporation, ktorá je v Bratislave.

Xerox logo