Home Prax HR Kto je kto: Dr. Bernd Eikens / Koehler Holding

Kto je kto: Dr. Bernd Eikens / Koehler Holding

63
0
Koehler Group

Dr. Bernd Eikens nahrádza Fritza Holzheyho v dozornej rade skupiny Koehler Holding.

Za riadneho člena dozornej rady Koehler Holding SE & Co. KG bol Bernd Eikens vymenovaný na sklonku apríla. Je nástupcom Fritza Holzheyho, ktorého odborné znalosti a skúsenosti prispeli k rozvoju skupiny Koehler počas jeho 11-ročného pôsobenia vo funkcii člena dozornej rady.

Dr. Bernd Eikens - Koehler Holding


Dr. Eikens prinesie do tejto úlohy svoje rozsiahle manažérske znalosti v papierenskom priemysle. 18 rokov zastával rôzne vedúce pozície v UPM v Nemecku, USA, Číne a Fínsku. V súčasnosti je generálnym riaditeľom rodinnej lodiarskej spoločnosti Meyer Group v Papenburgu, kde bol predtým členom poradnej rady. Okrem toho je Dr. Eikens od roku 2009 členom dozornej rady v spoločnosti Johann Bunte Bauunternehmung SE & Co. KG v Papenburgu. Má magisterský titul v odbore papierenského inžinierstva na Technickej univerzite v Darmstadte, doktorát z chemického inžinierstva na Štátnej univerzite v Colorade v USA a magisterský titul z medzinárodnej logistiky a stratégie dodávateľského reťazca na Georgia Institute of Technology v USA.

Wolfgang Furler, predseda dozornej rady v Koehler Holding SE & Co. KG, poznamenal: „Fritz Holzhey bol vždy úzko zapojený do skupiny a veľmi vysoko cenený ako vynikajúci poradca, pozorný poslucháč a muž s víziou, schopný klásť otázky.“ Rezignácia pána Holzheyho z dôvodov súvisiacich s vekom bola oficiálne schválená na zasadnutí dozornej rady 18. marca 2024. Dozorná rada a predstavenstvo poďakovali Fritzovi Holzheymu za jeho prácu, dôveru, odbornosť a svedomitý prístup.

Koehler Holding - dozorna rada
Koehler Holding: Dozorná rada (Dr. Eikens v strede)

O Koehler Group

Skupina Koehler Group je dodnes od svojho založenia v roku 1807 už osem generácií rodinnou spoločnosťou. Dnes v deviatich spoločnostiach zamestnáva viac ako 2500 ľudí. Do skupiny patria Koehler Paper, Koehler Renewable Energy, Koehler Innovative Solutions, Koehler Invest, Koehler Innovation&Technology, Beaver Paper, KATZ, Marienthaler a Zollikofer.