Home Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov – kto sme

VISUAL spol. s r.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovávaní vašich osobných údajov spoločnosťou VISUAL spol. s r.o.   

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame vaše osobné údaje, napríklad pri poskytovaní služieb a pri predaji produktov, pri uzatváraní zmluvného vzťahu či realizácii oprávnených záujmov.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 18. septembra 2021. 

Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, redaktor, bloger, dodávateľ alebo predplatiteľ. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať alebo aké naše služby sa rozhodnete využiť. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na info@polygrafia.news, alebo prostredníctvom pošty na adresu VISUAL spol. s r.o., Andreja Mráza 4, 821 03 Bratislava.

Aké vaše osobné údaje spracúvame

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov podľa toho, o aký druh reklamného posolstva ide:

 • Ak ste predplatiteľom, spracúvame: meno, priezvisko, spoločnosť, sídlo (fakturačná adresa), IČO, IČ DPH (v prípade podnikania),  adresa doručenia, e-mail, telefón, transakčné údaje (v prípade hradenia predplatného).
 • Ak ste prijímateľom našich direct mailových správ, spracúvame: meno, priezvisko, spoločnosť, e-mail, telefón
 • Ak ste registrovaným návštevníkom a používateľom našich webových stránok, spracúvame: meno, priezvisko, spoločnosť, e-mail, telefón
 • Ak ste vyplnil niektorý z kontaktných formulárov, alebo komentárov na našich stránkach, spracúvame: údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Na aké účely používame vaše osobné údaje:

 • zasielanie produktu – Novín na Vami zvolenú dodaciu adresu,
 • zasielanie marketingových direct mailových správ, ktoré môžu zahŕňať nasledujúce:
  • ponuka produktov a služieb (predplatné Novín, propagačné služby Novín a eventy VISUAL spol. s r.o.)
  • informácie o pripravovaných podujatiach, informácie z aktuálneho vydania Novín a iné marketingové správy
  • prieskumy spokojnosti, dotazníky a ankety

Súhlas poskytnutý na vyššie uvedené účely je dobrovoľný okrem zasielania produktov (Novín). Tento súhlas je totiž podmienený a nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať predplatné Novín na Vašu dodaciu adresu. Súhlas so zasielaním direct mailových správ môžete zrušiť kedykoľvek.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach, ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

 • Ak ste predplatiteľom: po dobu trvania predplatného
 • Ak ste prijímateľom našich direct mailových správ: do vášho odvolania
 • Ak ste registrovaným návštevníkom a používateľom našich webových stránok: do vášho odvolania
 • Ak ste vyplnil niektorý z kontaktných formulárov, alebo komentárov na našich stránkach: po dobu jedného roka

Kto má prístup k vašim osobným údajom

Prístup má iba VISUAL spol. s r.o.

Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosť VISUAL spol. s r.o. dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 • Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov.
 • Právo na prístup k osobným údajom. Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 • Právo na opravu. Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.
 • Právo na výmaz (právo byť zabudnutý). V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu.
 • Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie. Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.
 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete na dataprotection.gov.sk

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať predplatné Novín v tlačenej alebo elektronickej forme? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

 • Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?
  • Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, aby sme vás vedeli identifikovať.
  • Komu odvolanie podávate.
  • Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.
  • Váš vlastnoručný podpis.
 • Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?
  • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať iba v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite vlastnoručne podpísať.
  • Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti VISUAL spol. s r.o.