Home Témy Novinky a aktuality Stora Enso: predaj papierne Hylte

Stora Enso: predaj papierne Hylte

247
0
Stora Enso

Stora Enso ukončila predaje papierní, z pôvodne plánovaných štyroch, nakoniec predala tri zo svojich piatich papierní.

Strategický plán

Zámer predať štyri zo svojich piatich papierní ohlásila Stora Enso ešte na jar  minulého roka. Postupne sa zrealizovali predaje papierne Maxau v Nemecku firme Schwarz Produktion a papierne Nymölla vo Švédsku americkému výrobcovi Sylvamo. Poslednou je švédska papiereň Hylte, ktorú odkúpila Spoločnosť Sweden Timber.

Sweden Timber

Nakoniec sa teda skupina rozhodla namiesto štyroch, predať iba tri spomínané papierne. Stora Enso si teraz ponecháva dve z nich: papiereň Anjala vo Fínsku a papiereň Langerbrugge v Belgicku. Obe boli od 1. januára 2023 začlenené do divízie obalových materiálov. Strategický plán na zvýšenie rastu svojich obnoviteľných produktov v oblasti obalov, stavebných riešení a inovácií v oblasti biomateriálov okrem týchto predajov zahŕňal aj veľkú akvizíciu holandského výrobcu vlnitej lepenky, skupinu De Jong Packaging.

Papiereň Hylte

Závod založený v roku 1907 sa nachádza v juhozápadnom Švédsku a je jedným z najväčších závodov na výrobu novinového papiera na svete. Vyrábajú sa tu aj biokompozity a výrobky z formovaných vlákien. Ročná kapacita je 245 000 ton novinového papiera, 15 000 ton roztokov a 60 miliónov produktov z formovaných vláken. V podniku pracuje 368 zamestnancov. Predaj  spoločnosti Sweden Timber bol zrealizovaný za 18 miliónov eur. Transakcia zníži tržby spoločnosti Stora Enso o približne 90 miliónov EUR a bude zahŕňať stratu z predaja vo výške približne 35 miliónov EUR.

OIP
Papiereň Hylte

Sprievodné slovo

Stora Enso: Annica Bresky
Stora Enso: Annica Bresky

Prezidentka a generálna riaditeľka Stora Enso Annica Bresky v lete 2022 povedala: „Prostredníctvom odpredaja väčšiny našich papierových aktív sme schopní zvýšiť zameranie na naše novo definované strategické oblasti rastu obnoviteľných obalov, stavebných riešení a inovácií v oblasti biomateriálov. Pri posudzovaní potenciálnych možností odpredaja hľadáme nové vlastníctvo, ktoré zabezpečí udržateľnú dlhodobú budúcnosť pre lokality a ľudí, ktorí tam pracujú.“

Stora Enso: Seppo Parvi
Stora enso: Seppo Parvi

Finančný riaditeľ Stora Enso Seppo Parvi povedal: „Som rád, že Sweden Timber bude aj naďalej slúžiť papierovým zákazníkom spoločnosti Hylte so zámerom ďalej rozvíjať operácie. „V prípade lokality Anjala sme dospeli k záveru, že prínosy zo zachovania lokality v rámci skupiny prevyšujú hodnotu preskúmaných príležitostí na odpredaj.“

Čo ďalej

Stora Enso potvrdila, že papierne Anjala a Langerbrugge budú pokračovať vo výrobe papiera. Už prebieha štúdia uskutočniteľnosti zameraná na premenu jedného z dvoch papierenských strojov v Langerbrugge na výrobu recyklovanej lepenky. Papiereň má geograficky strategickú polohu z hľadiska zákazníckej základne v tesnej blízkosti prístavu.

Stora Enso má približne 21 000 zamestnancov a je verejne kótovaná na burzách v Helsinkách a Štokholme. Tržby za rok 2022 boli 11,7 miliardy EUR.