Home Multimédiá STORA ENSO: predaje papierní pokračujú

STORA ENSO: predaje papierní pokračujú

290
0
Stora Enso, Nymolla Mill
Stora Enso, Nymolla Mill

Stora Enso podpísala ďalšiu dohodu o predaji svojho závodu na výrobu papiera Nymölla vo Švédsku výrobcovi nenatieraného papiera Sylvamo so sídlom v USA.

Už druhý predaj závodu, ktorý tento týždeň oznámila spoločnosť Stora Enso je v hodnote 150 miliónov EUR a očakáva sa, že bude financovaný v hotovosti. Transakcia podlieha obvyklým podmienkam uzavretia vrátane získania požadovaných regulačných schválení a uzavrie sa pravdepodobne najneskôr v prvom štvrťroku 2023.

Tento obchod, rovnako ako predaj závodu na výrobu papiera Maxau v Nemecku spoločnosti Schwarz Produktion, je súčasťou už skôr oznámeného plánu odpredaja štyroch z piatich závodov na výrobu papiera spoločnosti Stora Enso. V súlade so svojou stratégiou sa Stora Enso zameriava na dlhodobý rastový potenciál svojich obnoviteľných produktov v obaloch, stavebných riešeniach a inováciách biomateriálov. Seppo Parvi, finančný riaditeľ a vedúci divízie papiera v Stora Enso, povedal:

Stora Enso: Seppo Parvi
Stora Enso: Seppo Parvi

„Po našej nedávnej dohode o predaji závodu v Maxau som rád, že sme aj v Sylvame našli dobrého a skúseného vlastníka pre náš závod v Nymölle. Proces odpredaja zostávajúcich papierenských aktív pokračuje.“

Firma Sylvamo naproti tomu plánuje integrovať závod v Nymölle do svojho globálneho podnikania v oblasti papiera. Plánom je prevziať závod v Nymölle aj so stávajúcimi 520 zamestnancami, ktorí dnes pracujú v závode.

V zmluve sa uvádza:

„Papiereň v Nymölle má vynikajúcu environmentálnu stopu, ktorá dopĺňa zámer spoločnosti Sylvamo vyrábať papier najzodpovednejšími a najudržateľnejšími spôsobmi. Nízkonákladový závod vyrába 85 % svojich energetických potrieb z uhlíkovo neutrálnych zvyškov obnoviteľnej biomasy.“

Sylvamo: Jean-Michel Ribiéras
Sylvamo: Jean-Michel Ribiéras

Jean-Michel Ribiéras, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Sylvamo, povedal:

„Továreň v Nymölle je v súlade s našou trojstrannou stratégiou obchodnej dokonalosti, prevádzkovej dokonalosti a finančnej disciplíny a naším záväzkom maximalizovať tvorbu hodnoty pre akcionárov Sylvamo. Očakávame, že táto akvizícia posilní náš produktový mix a umožní nám efektívnejšie slúžiť zákazníkom v celej Európe a na celom svete a okamžite prispeje k našim ziskom na akciu a voľným peňažným tokom.“

Papiereň založená v roku 1962 má dve celulózové linky a jej kapacita je 485 000 ton bezdrevného nenatieraného kancelárskeho papiera. Vyrába niekoľko značiek vrátane Multicopy a papiera používaného na kancelársku tlač, obchodné formuláre, digitálnu tlač a ofset na tlač kníh. Na základe údajov z roku 2021 sa očakáva, že odpredaj zníži ročné tržby Stora Enso približne o 290 miliónov EUR. Stora Enso zaúčtuje pri uzávierke jednorazovú stratu z vyradenia vo výške približne 20 miliónov EUR vo svojom prevádzkovom zisku podľa IFRS ako položku ovplyvňujúcu porovnateľnosť, ktorá podlieha úpravám dátumu uzávierky.

Proces odpredaja pokračuje pre papierne Hylte a Anjala spoločnosti Stora Enso bez záväzného časového plánu na ukončenie. Spoločnosť uviedla, že tento proces nemá okamžitý vplyv na jej produkciu papiera, ktorá naďalej slúži svojim príslušným zákazníkom.

V roku 2021 boli čisté tržby divízie Paper spoločnosti Stora Enso 1,7 miliardy eur.

Minulý týždeň spoločnosť tiež posilnila svoju ponuku obalov z vlnitej lepenky dohodou o akvizícii holandskej spoločnosti De Jong Packaging Group v hodnote 1 miliardy EUR.

O spoločnosti Sylvamo

Spoločnosť so sídlom v Memphise, Tennessee, zamestnáva viac ako 7 500 ľudí a jej čisté tržby za rok 2021 boli 3,5 miliardy USD (3,04 miliardy GBP). Sylvamo má papierne v Európe, Latinskej Amerike a Severnej Amerike. Sylvamo Europe so sídlom v belgickom Bruseli, zamestnáva približne 2 500 ľudí a prevádzkuje dve celulózky a papierne vo Francúzsku (Saillat) a Rusku (Svetogorsk), spolu s lesnými prevádzkami v oboch krajinách, centrum zdieľaných služieb v Krakove v Poľsku, ako aj obchodné kancelárie v celom regióne. Minulý mesiac spoločnosť zvýšila svoje celoročné prognózy po tom, čo v druhom štvrťroku zaznamenala veľký skok v ziskoch.

Sylvamo, paper company