Home Témy Novinky a aktuality Heidelberg: kampaň energetickej účinnosti

Heidelberg: kampaň energetickej účinnosti

235
0
Heidelberg kampan energetickej ucinnosti

Spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG spustila celoeurópsku kampaň pre tlačiarne s radami a tipmi od odborníkov, ako výrazne zvýšiť energetickú efektívnosť v tlačiarenských spoločnostiach a zároveň znížiť náklady.

Tlak na efektivitu

V roku 1997 Kjótsky protokol stanovil, že do roku 2020 by mali byť priemyselné procesy aspoň o 20 percent efektívnejšie ako v roku 1990. Všetci vnímame, ako dramaticky sa reálie v Európe menia, ako výrazne sa zvyšujú ceny energií a prakticky všetkých vstupov. Dnes, nie len vzhľadom na všeobecný trend väčšej udržateľnosti v celej spoločnosti, ambiciózne ciele v oblasti ochrany klímy, ale práve aj vzhľadom na súčasnú energetickú krízu rastie tlak na polygrafiu, aby bol celý výrobný proces ešte energeticky efektívnejší – a to rýchlo.

Úspora viac ako 40%

Heidelberg v rámci novej kampane energetickej účinnosti porovnal spotrebu energie svojich najnovších strojov s modelmi z 90-tych rokov. Porovnanie medzi strojom Speedmaster CD 102-6+L z roku 1990 a súčasným strojom Speedmaster XL 106-6+L (konfigurácia so šiestimi farbami a povrchovou úpravou) ukazuje, že spotreba energie na 1 000 hárkov sa znížila z 13,8 kWh na 8 kWh, čo je zníženie o 40 percent. Za tento úspech je zodpovedný celý rad inovácií a vylepšení v celom systéme.

20221219 Graphic1 Energy Efficiency Campaign Heidelberg
Heidelberg: energetická účinnosť Speedmaster XL 106

Kampaň Heidelberg

02 Ludwin Monz2 scaled
Heidelberg: Ludwin Monz

Kampaň, ktorú Heidelberg spustil prináša tlačiarom informácie, rady a tipy od odborníkov, ako výrazne zvýšiť energetickú efektívnosť a zároveň znížiť náklady. „Téma trvalej udržateľnosti a energetickej účinnosti sa stala pre dodávateľov v odvetví tlačených médií rozhodujúcim konkurenčným a nákladovým faktorom – a to platí rovnako pre našich zákazníkov, ako aj pre samotný HEIDELBERG“ hovorí Dr. Ludwin Monz, generálny riaditeľ HEIDELBERG. „Popri svojich zákazníkoch sa HEIDELBERG snaží rozšíriť svoju vedúcu úlohu v priemysle aj na energetickú efektívnosť. Vďaka našej technologickej a dátovej odbornosti sme schopní našim zákazníkom ponúknuť atraktívne možnosti dosiahnutia energeticky efektívnej výroby a poskytnúť komplexné poradenstvo a konzultácie. Všetci musíme na týchto otázkach pracovať, ak chceme dosiahnuť ciele ochrany klímy.“

Ako teda ušetriť

Okrem investícií do nových strojov môžu tlačiarne zvýšiť svoju energetickú účinnosť aj optimalizáciou spôsobu využívania svojich zariadení. Tu vstupuje do hry jeden konkrétny princíp – ten, ktorý zdôrazňuje kľúčový rozdiel medzi tlačiarenskými strojmi a napríklad automobilmi, ktoré spotrebúvajú viac energie, čím rýchlejšie cestujú. Naproti tomu tlačiarenský stroj má základnú úroveň spotreby energie, ktorá pokrýva základné prevádzkové funkcie. Okrem toho sa spotreba energie zvyšuje v súlade s rastúcou rýchlosťou tlače, ale keďže základná úroveň spotreby energie je rozložená na viac vytlačených hárkov, celková energetická účinnosť sa zlepšuje. To znamená, že stroj je najefektívnejší, keď sa úloha tlačí plnou rýchlosťou – ideálne na plne automatizovanom základe – a keď po tejto úlohe systém buď okamžite prejde na ďalšiu úlohu, alebo sa prepne do pohotovostného režimu, ak nie je nič iné na vytlačenie.

„Pokiaľ ide o energetickú účinnosť v tlačiarňach, aj keď je používané zariadenie dôležitým základom, prevádzka tohto zariadenia najlepším možným spôsobom je prinajmenšom rovnako dôležitá. To je často miesto, kde spoločnosti môžu skutočne urobiť veľký rozdiel. Presne v tomto bode prichádza kampaň HEIDELBERG za vyššiu energetickú efektívnosť a vytvára základ pre plné využitie už existujúceho potenciálu“ hovorí Dr. Eva Boll, vedúca ESG spoločnosti HEIDELBERG.

Tlačiarenský stroj je energeticky najefektívnejší, keď beží na plný výkon, pretože to zaisťuje, že jeho základná energetická potreba sa rozloží na viac vytlačených hárkov.

Nie len Speedmaster XL 106

Od apríla 2023 bude Speedmaster XL 106 štandardne dodávaný so zariadením na meranie energie, aj keď spočiatku len v Nemecku. To umožní používateľom permanentne sledovať spotrebu energie ich stroja – meranú v kilowatthodinách na 1 000 hárkov – z riadiacej stanice. Tento údaj povzbudzuje operátorov, aby prevádzkovali stroj energeticky efektívnym spôsobom – inými slovami, pri maximálnej rýchlosti.

Heidelberg Speedmaster XL 106
Heidelberg: Speedmaster XL 106

Okrem toho ponúkne Heidelberg aj riešenie dodatočnej montáže tohto zariadenia. Celkovo vzaté, rôzne opatrenia energetickej účinnosti tiež pomáhajú tlačiarňam znižovať emisie CO2 súvisiace s ich priemyselnými procesmi. Druhá téma kampane poukazuje na potenciál úspor, ktoré ponúkajú periférne jednotky pre Speedmaster, čo umožňuje energeticky efektívnu výrobu. Ďalej sa kampaň zaoberá otázkou „údržby“ a odhaľuje, do akej miery môžu pravidelne udržiavané systémy strojov šetriť zdroje a zlepšovať energetickú bilanciu. Na doplnenie kampane HEIDELBERG ponúka relevantné konzultačné služby, aby mohol spolupracovať so zákazníkmi pri identifikácii potenciálu energetických úspor v tlačiarni a zostavení plánov na využitie tohto potenciálu.

heidelberg_logo