Home Témy Novinky a aktuality 4. január – Svetový deň Braillovho písma

4. január – Svetový deň Braillovho písma

215
0
4. januar - Den Braillovho pisma

4. január, deň narodenia Louisa Brailla, je od roku 2001 vyhlásený Svetovou úniou nevidiacich (WBU) za Svetový deň Braillovho písma.

Písmo čítané prstami

Písmo vzniklo začiatkom 19. storočia vo Francúzsku vďaka Louisovi Braillovi, ktorý sa touto myšlienkou zaoberal po celý svoj život, už od svojich 12-tich rokov. Systém uznali nevidiaci na svojom kongrese ako medzinárodne platný kódex a ako taký je dodnes abecedou používanou nevidiacimi na celom svete – pre všetky texty – aj tie písané azbukou, arabským, alebo čínskym písmom.

LouisBraille 2
Louis Braille

Braillova abeceda, ako sa tento systém znakov nazýva, predstavuje kombinácie znakov, ktoré postačujú na zápis všetkých znakov abecedy a číslic. Hoci existujú aj koncentrované znaky na zobrazenie celých slov, potrebuje braillovo písmo podstatne viac miesta, ako písmo bežné. Preto je aj rozsah publikácií väčší, čo bolo dôvodom na rozšírenie zvukových nahrávok a digitálnych zobrazovačov.

0120233 0021755 40153
Braille Note Touch

Braillovo písmo je možné písať na papier pomocou zariadenia Perkins Brailler™, ktoré vytvára reliéfne Braillovo písmo priamo na stránku. Na rozdiel od písacieho stroja má Perkins Brailler™ iba šesť kláves a medzerník na písanie. Klávesy zodpovedajú šiestim bodkám bunky Braillovho písma. Používateľ stlačí jedno alebo viacero kláves súčasne, aby napísal písmená, slová, čísla alebo matematické či hudobné symboly. Existujú ďalšie klávesy pre backspace a postup na nový riadok.

images 2
Perkins Brailler

Louis Braille dnes odpočíva v parížskom Panteóne, ako jeden z najväčších mužov Francúzska, ale jeho písmo je neoddeliteľnou súčasťou života nevidiacich.

Slovensko

Na Slovensku je najväčšou ustanovizňou, knižnicou a tlačiarňou zároveň Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Poskytuje pre nevidiacich množstvo služieb, od spomínanej knižnice v Braillovom písme, cez audioknižnicu, preklad a tlač literatúry do Braillovho písma, nahrávanie audiodiel, až po vlastnú tvorbu a vydávanie časopisov a kalendárov. Produkuje v papierovej forme, digitálne, ako aj na zvukových nosičoch.

Výuke braillovho písma aktívne prispela napríklad aj firma LEGO – so svojou sériou Braille Bricks, vďaka ktorej sa deti písmo ľahšie a zábavne učia. Braillovo písmo je ale aj pre mnohých z vás možnosťou, ako rozšíriť svoje produktové portfólio a zároveň pozdvihnúť úroveň polygrafickej produkcie. O možnostiach digitálnej tlače pre nevidiacich sme obsiahle v Novinách písali.

Téma je stále aktuálna, ponúkajte preto svojim zákazníkom túto produkciu, veď ako trefne pripomínajú v levočskej knižnici:

„ Pri označovaní objektov či tovarov, pri poskytovaní služieb, pri vydávaní kníh si nekladieme otázku, či sú potrebné aj v čiernotlači a či nestačí len ich zvuková podoba. Neklaďme si túto otázku ani v prípade brailu a spoločne ho skúsme využiť všade tam, kde to pre nevidiacich znamená rýchly a efektívny spôsob získania informácií.“

Slovenska kniznica pre nevidiacich v Levoci