Home Témy Novinky a aktuality Arctic Paper: najlepší rok v histórii skupiny

Arctic Paper: najlepší rok v histórii skupiny

275
0

Minulý rok bol pre Arctic Paper S.A. rekordný a skupina vstúpila do roku 2023 posilnená.

Rekordné čísla

Predzvesť skvelého výsledku sa ukázala ako správna. Rok 2022 sa skončil ako najlepší rok v histórii skupiny. K rastu ziskov prispeli papier aj celulóza (Rottneros).

  • Tržby z predaja za 4. štvrťrok dosiahli 229,4 mil. EUR
  • EBITDA Q4 bola 29,6 mil. EUR
  • Marža EBITDA 12,9 percenta
  • Tržby z predaja za fiškálny rok 2022 dosiahli 1 035,0 mil. EUR
  • EBITDA za rok 2022 bola 206,0 mil. EUR
  • Marža EBITDA za rok 2022 bola 19,9 percenta
  • Čistý dlh dosiahol na konci roka rekordne nízku hodnotu -58,7 mil. EUR
  • Arctic Paper sa presúva do segmentu strednej kapitalizácie na burze Nasdaq Stockholm.
  • Správna rada odporučí dividendu vo výške 0,55 EUR na akciu.

*Celá auditovaná správa  za rok 2022 bude zverejnená 28. marca

header gradead v2
zdroj: Arctic Paper

Papier

Napriek tomu, že na trhu s papierom nastal počas 4. štvrťroka pokles dopytu, keďže zákazníci znižovali svoje zásoby, papiereň sa zamerala na marže namiesto objemov, aby si udržala ziskovosť. Pokles zasiahol všetky kvality a subsegmenty, aj keď papiere na knihy a prémiový dizajn sú stabilnejšie voči zmenám v dopyte. Po zvýšení cien na začiatku obdobia dosiahli tržby z predaja papiera nárast o 60 percent nad priemerom počas porovnateľného obdobia minulého roka. Využitie výrobnej kapacity za obdobie bolo 85 percent.

Celulóza

Rottneros – v segmente celulózy – zaznamenal klesajúci dopyt a tým aj o niečo nižšiu cenu buničiny tiež na konci obdobia. Rozvoj segmentu obalov bol ale zámerne zabrzdený, keďže výroba bola riadená z hľadiska hodnoty na tonu a grafický papier vykazoval už niekoľko štvrťrokov lepšie marže. Za celý rok 2022 sa predalo 18,6 tisíc ton baliaceho papiera.

Smer k sebestačnosti

Michal Jarczyński, generálny riaditeľ  Arctic Papaer
Arctic Paper: Michal Jarczynski (zdroj forsal.pl)

„Silné výsledky výrazne zlepšili finančnú pozíciu Arctic Paper.“ povedal Michal Jarczyński, generálny riaditeľ a pokračoval: „Aj keď existuje neistota týkajúca sa bezprostrednej budúcnosti, môžeme pokračovať v našej transformácii. Spoločnosť Arctic Paper má potrebné finančné zdroje na investovanie do našej strategickej diverzifikácie v oblasti obalov a energie, pričom si udržíme pozíciu v oblasti papiera a celulózy.“

Časť pozitívneho operatívneho cash flow papiereň použila na zníženie dlhu voči bankám a na penzijné záväzky, čím sa skupina stala odolnejšou v prípade recesie.

Energetické projekty prebiehajú podľa plánu. Niekoľko projektov solárnej energie v Poľsku a Švédsku je pripravených na realizáciu v priebehu roku 2023. Krok za krokom sa skupina približuje k sebestačnosti.

Arctic Paper Group je európska spoločnosť a popredný výrobca vysokokvalitného grafického jemného papiera, obalových riešení na bio báze, vysokokvalitnej drevnej buničiny,

Papiereň Arctic Paper na Slovensku zastupuje Jana Rakúsová.

arctic paper logo