Home Témy Novinky a aktuality Arctic Paper: predzvesť rekordných výsledkov

Arctic Paper: predzvesť rekordných výsledkov

190
0
Artic Paper

Skupina Arctic Paper Group vykázala za 3. štvrťrok 2022 skvelé finančné ukazatele, napovedajúce, že je možné očakávať rekordný celoročný výsledok.

Arctic Paper Group pozostáva z Arctic Paper S.A. (materská spoločnosť), Arctic Paper Mills (papierenský segment) a výrobcu celulózy Rottneros AB, v ktorom má Arctic Paper S.A. 51-percentný podiel. Arctic Paper S.A. je kótovaná na Varšavskej burze cenných papierov a NASDAQ v Štokholme.

Arctic Paper - worldwide
Arctic Paper vo svete

Tretí štvrťrok 2022 bol ďalším silným štvrťrokom s historicky vysokými a stabilnými výsledkami. Príjmy spoločnosti Arctic Paper sa v porovnaní s tretím štvrťrokom minulého roka zvýšili o 58 percent na 1 402,1 milióna PLN (889,7 milióna). Výsledok EBITDA sa strojnásobil na 298,2 milióna PLN (102,1 milióna). Rovnako ako v druhom štvrťroku prispeli k dobrým výsledkom celulóza aj papier.

Čistý zisk na akciu vzrástol o 51% a dosiahol 3,20 PLN (1 0,69 EUR).

Marža zostala na vysokej úrovni, ale bola ovplyvnená vyššími nákladmi na suroviny, energiu a dopravu. Preto po skončení obdobia bolo zrealizované zvýšenie cien. Všetky tri papierne pokračovali v prevádzke s veľmi vysokou výrobnou kapacitou, ktorá v období po menších odstávkach údržby dosiahla úroveň 96 percent. Výkon za dosiahol 168 000 ton. Čísla celej skupiny tak dobrými výsledkami rastú už od roku 2021.

Arctic Paper: Financial results

V prípade Rottneros – segmentu celulózy – sa výnosy za tretí štvrťrok zvýšili o 41 percent na 806 miliónov SEK (570 miliónov) s výsledkom EBITDA vo výške 233 miliónov SEK (130 miliónov). Objem výroby za obdobie bol až 96 000 ton (92 000 ton). Rottneros sa počas tohto obdobia rozhodol ukončiť výrobu buničiny z podzemku. Náklady na zatvorenie sa očakávajú vo výške 60 mil. SEK, zatiaľ čo Rottneros plánuje investovať 160 – 200 mil., aby sa výrazne zvýšila kapacita a výroba v linke CTMP.

Michal Jarczynski
Michal Jarczynski
 

Michał Jarczyński, generálny riaditeľ spoločnosti Arctic Paper S.A.: „Zatiaľ čo naše podnikanie vytvára nové rekordy, makroekonomické prostredie je neistejšie ako kedykoľvek predtým. Máme vysokú pripravenosť na obdobie, kedy môžu byť naši zákazníci aj všeobecný dopyt vážne ovplyvnení infláciou nákladov a rastúcimi cenami energií. Očakávam rekordné výsledky pre Group 2022. Aj keď sa stále s dôverou pozeráme do blízkej budúcnosti, zároveň sme dobre pripravení so silnou bilanciou na turbulentnejšie časy, ktoré môžu nasledovať, ako aj na nadchádzajúce plánované investície.“

Predpokladom silného výsledku je stabilná pozícia skupiny na energetickom trhu. Preto počas tohto obdobia spoločnosť Arctic Paper urobila dôležitý krok smerom k sebestačnosti, uhlíkovej neutralite a obehovému hospodárstvu, keď v septembri bol uvedený do prevádzky nový flexibilný viacpalivový kotol v Munkedale. Kotol na biomasu poskytne papierni ďalší stabilný zdroj energie za konkurencieschopnú cenu. Energetické projekty prebiehajú podľa plánu a na koordináciu aktivít skupiny v tejto oblasti bol prijatý Group Business developer.