Home Prax HR Xerox rozširuje vedenie. Do správnej rady nominoval dve ženy.

Xerox rozširuje vedenie. Do správnej rady nominoval dve ženy.

609
0

Xerox, globálny líder technológií pre pracoviská, oznámil zaradenie dvoch žien, Nichelle Maynard-Elliottovej a Margarity Paláu-Hernándezovej, na zoznam kandidátov do správnej rady spoločnosti. Zvolené majú byť na výročnom zasadaní akcionárov 20. mája tohto roku. Celkový počet ľudí vo vedení sa zvýši na deväť.

John Visentin
John Visentin

„Spoločnosť Xerox sa snaží odrážať trhy, na ktorých pôsobí. A to sa vzťahuje aj na obchodných riaditeľov a členov predstavenstva,“ uviedol zástupca predsedu predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Xerox John Visentin.

„Skúsenosti Nichelle s hodnotením a vyjednávaním zložitých transakcií sú pre nás zásadné a Margaritina skúsenosť so škálovaním a investovaním do nových podnikov podporí rastovú stratégiu spoločnosti Xerox. Tešíme sa, že budeme ťažiť zo znalostí a poznatkov, ktoré našej spoločnosti obe prinesú.“

Nichelle Maynard Elliott web
Maynard-Elliot

Maynard-Elliottová strávila viac než 25 rokov ako podniková obchodníčka. Zabezpečovala finančné zdroje spoločností, akvizície podnikov a strategické partnerstvá. Naposledy pre Praxair, Inc., jednu z najväčších svetových priemyslových plynárenských spoločností, kde v roku 2019 pomohla doviesť spoločnosť k jej zlúčeniu s Linde PLC za 90 miliárd dolárov. Pôsobí tiež v predstavenstve spoločnosti Element Solutions, globálnej spoločnosti zameranej na špeciálne chemikálie.

„Xerox je globálna značka známa predovšetkým vďaka vynálezom, ktoré menia spôsob, akým ľudia pracujú,“ uviedla Maynard-Elliottová. „Potom, ako som minulý rok spoznala tím spoločnosti Xerox, som nadšená, že sa môžem pripojiť k predstavenstvu a prispieť k jeho poslaniu vytvárať hodnotu pre všetky zúčastnené strany.“

Margarita Palau Hernandez
Margarita Paláu-Hernández

Margarita Paláu-Hernándezová je priekopníčkou hneď v niekoľkých oblastiach, vrátane španielskych médií, obchodu a nehnuteľností. Založila a riadila niekoľko domácich a medzinárodných spoločností. Od roku 2018 do roku 2019 pôsobila Paláu-Hernándezová ako zástupkyňa USA na Valnom zhromaždení OSN s osobnou hodnosťou veľvyslankyne. Pôsobí tiež v predstavenstve Herbalife Nutrition, globálnej spoločnosti zaoberajúcej sa výživou, ďalej Conduent Incorporated, globálnej spoločnosti so zameraním na služby spracovania podnikových technológií a Occidental Petroleum, globálnej spoločnosti zaoberajúcej sa prieskumom a ťažbou ropy a zemného plynu.

„Xerox a jeho vedúci predstavitelia podnikajú odvážne kroky k predefinovaniu spoločnosti a spôsobu, akým slúžia zákazníkom na celom svete,“ uviedla Paláu-Hernándezová. „Som rada, že mám príležitosť využiť svoje skúsenosti k urýchleniu transformácie Xeroxu.“

Xerox rovnako oznámil, že na základe dohody (Nomination and Standstill Agreement) s Carlem C. Icahnem a niektorými z jeho pridružených spoločností, James L. Nelson, generálny riaditeľ spoločnosti Global Net Lease, Inc., a Steven D. Miller, portfólio manažér Icahn Capital LP, nahradí Jonathana Christodora a Nicholase Graziana na zozname kandidátov, ktorí majú byť zvolení do jeho predstavenstva na výročnom zasadnutí akcionárov 20. mája 2021.

O spoločnosti Xerox

Xerox zlepšuje každodennú prácu. Zaoberáme sa technológiami pre pracoviská, ktoré vytvárajú a integrujú software a hardware pre malé aj veľké podniky. Xerox prináša svoje spoľahlivé a dlhodobé skúsenosti pre tých zákazníkov, ktorí sa snažia spravovať informácie ako cez digitálne, tak aj fyzické platformy. Či už to bol vynález kopírky, ethernetu alebo laserovej tlačiarne. Xerox sa stal na dlhú dobu tým, kto definuje moderné pracovné postupy. Ako prebiehajú najnovšie inovácie zistíte na www.xerox.com.