Home Multimédiá UPM: urýchlenie plánov

UPM: urýchlenie plánov

387
0
UPM urychluje plany

Výrobca UPM oznámil urýchlenie plánov na zníženie kapacity v nemeckom Schongau a odchod z rakúskeho Steyrermühle o pol roka skôr.

Pôvodný plán

UPM plánovalo prispôsobiť svoju kapacitu nenatieraného publikačného papiera a  znížiť jeho výrobné kapacity v Nemecku a Rakúsku. Natrvalo zatvoriť papierenský stroj 6 v Schongau v Nemecku a tým do konca Q2 2023 znížiť ročnú kapacitu nenatieraných papierov o 165 000 ton. Rovnako plánovalo do konca roka zastaviť výrobu novinového papiera v papierni Steyrermühl v Rakúsku.

Nemecká výroba bude pokračovať na cenovo konkurencieschopných papierenských strojoch 7 a 9, ako aj na ďalších štyroch strojoch na nenatieraný papier UPM v Nemecku a Fínsku s celkovou ročnou kapacitou 1 800 000 ton.

Prevod rakúskeho podniku Steyrermühl na Heinzel Group sa zrýchli o šesť mesiacov a uskutoční sa už do konca Q2 2023.

Papieren Steyermuhl
Papiereň Steyrermühl

Cena za reštruktulizáciu

V UPM Schongau sa odhaduje pokles počtu zamestnancov o 135 ľudí. Za plánované zatvorenie papierenského stroja 6 zaúčtuje UPM vo svojich výsledkoch za Q1 2023 náklady na reštrukturalizáciu vo výške 26 miliónov EUR. V prípade Steyrermühl nedôjde k žiadnemu prepúšťaniu a náklady pre UPM predstavujú približne 10 miliónov EUR. Odhaduje sa, že plánované opatrenia prinesú pre UPM naopak úsporu ročných fixných nákladov vo výške 13 miliónov EUR.

UPM: Massimo Reynaudo
UPM: Massimo Reynaudo

Roky COVID-19 spôsobili narušenie dopytu na trhoch s grafickým papierom, po ktorom nasledovalo obdobie vysokej inflácie a bezprecedentnej volatility v minulom roku. Teraz, keď volatilita ustupuje, trh s grafickým papierom sa vracia k svojmu dlhodobému trendu klesajúceho dopytu, ktorý charakterizuje toto odvetvie už viac ako desať rokov.

„Pokračujúci dlhodobý pokles dopytu po grafickom papieri nás núti pokračovať v úsilí o zabezpečenie nákladovo konkurencieschopnej výroby a efektívne využitie našich aktív za každých okolností. Sme si vedomí toho, že sú to ťažké správy pre našich zamestnancov, ktorí tak dlho preukazujú svoju lojalitu a odhodlanie. Na klesajúcom trhu je konkurencieschopnosť v prevádzke spoločnosti kľúčom k potvrdeniu nášho dlhodobého záväzku voči trhu s publikačným papierom a k tomu, aby sme našim zákazníkom zostali spoľahlivým partnerom. Cieľom UPM je riešiť reštrukturalizačné opatrenia sociálne zodpovedným spôsobom.“ hovorí Massimo Reynaudo, výkonný viceprezident UPM Communications Papers.

Urýchlenie plánov

Hlavným dôvodom urýchlenia je zabezpečenie konkurencieschopnej výroby na  zostávajúcich strojoch UPM na výrobu novinového papiera v Európe. UPM minulý rok v lete súhlasila s predajom svojej továrne na novinový papier Steyrermühl v Rakúsku spoločnosti Heinzel s tým, že závod bude prestavaný na výrobu bieleho a hnedého kraftového papiera Starkraft na flexibilné balenie. Plány na zastavenie výroby novinového papiera v Steyrermühli sa posunuli o šesť mesiacov dopredu a výroba sa zastaví už do konca druhého štvrťroka. Papiereň predtým vyrábala až 320 000 ton papiera ročne a píla má kapacitu cca 370 000 m3. Pôvodná dohoda o predaji spoločnosti Heinzel Group bola oznámená v lete 2022. Celulózky a papierne UPM vo Fínsku, boli navyše ochromené 16-týždňovým štrajkom, ktorý skončil v apríli 2022.

Výhody pre všetkých

UPM Steyrermühl sa nachádza v Rakúsku, asi 60 kilometrov od Linzu a 70 kilometrov od Salzburgu. Papiereň Steyrermühl bola založená v roku 1868. V súčasnosti v nej pracuje 400 ľudí, ktorí sú rozdelení medzi papierne, píly a pridružené spoločnosti. Heinzel plánuje prevádzkovať závod UPM Steyrermühl ako integrovanú časť spolu s výrobou v Laakirchene. Zvažuje výrobu obalových materiálov ako doplnenie svojho existujúceho produktového portfólia, jej konkrétne plány budú ešte predstavené.

„Dohoda je prínosom pre UPM aj Heinzela. Umožňuje spoločnosti UPM prispôsobiť výrobu novinového papiera dlhodobému vývoju trhu a zároveň využiť vysokú hodnotu závodu Steyrermühl,“ povedal Massimo Reynaudo, výkonný viceprezident UPM Communication Papers, ktorý dodal: „S dohodou sme veľmi spokojní. Heinzel je solídnym a úspešným hráčom v tomto odvetví a poskytne závodu Steyrermühl dlhodobú budúcnosť. Budeme pokračovať v úzkej spolupráci so spoločnosťou Heinzel, aby sme zabezpečili hladký prechod a umožnili strategický rozvoj lokality ako súčasť integrácie prevádzkovanej spoločnosťou Heinzel.

Budúcnosť s Heinzel Group

Heinzel Group: Sebastian Heinzel
Heinzel Group: Sebastian Heinzel

Skupina Heinzel v súčasnosti vyrába vo svojich závodoch v Pöls, Laakirchene a Raublingu rad papierov na flexibilné a pevné balenie. „V Steyrermühle sa budeme snažiť doplniť naše existujúce produkty. Vidíme veľký potenciál na rýchlo rastúcich trhoch udržateľných obalových papierov,“ povedal generálny riaditeľ skupiny Heinzel Sebastian Heinzel. Ďalej uviedol: „Toto je prvý krok v našom pláne rozvinúť miestnu spoločnosť na európske centrum pre trvalo udržateľný baliaci papier a obnoviteľnú energiu. Nové papiere doplnia náš existujúci sortiment a umožnia nám ponúkať trvalo udržateľné produkty, ktoré nahradia obalové riešenia na báze fosílnych palív.“

Zákazku na prestavbu získal rakúsky výrobca zariadení Andritz.

Heinzel tiež uvažuje o tom, že zo Steyrermühlu navyše urobí zásobovacie centrum pre teplo a energiu pre papiereň v Laakirchene a širšiu komunitu Laakirchen. „Plánujeme rozvinúť Steyrermühl na dodávateľa udržateľnej a obnoviteľnej energie,“ povedal Kurt Maier, COO Heinzel Group. „Nedávny vývoj v Európe nám všetkým ukázal, aké dôležité je znížiť našu závislosť od fosílnych palív a plynu.“

Starkraft

Po prestavbe bude stroj produkovať až 150 000 ton hnedého a bieleho nízkogramážového kraftového papiera ročne, ktorý bude uvedený na trh pod osvedčenou značkou STARKRAFT HEINZEL GROUP.

„Touto investíciou sa STARKRAFT stane poprednou svetovou značkou pre bielené a nebielené kraftové papiere,“ hovorí Werner Hartmann, COO spoločnosti Zellstoff Pöls AG, kde HEINZEL GROUP už dnes vyrába 200 000 ton kraftových papierov.

„Sme nadšení, že môžeme rozšíriť naše produktové portfólio o všetky relevantné segmenty obalov, najmä pre takzvané flexpack a potravinárske aplikácie.“ Konverzia stroja umožní závodu vstúpiť na rastúci trh baliacich papierov. Vyrábané nové druhy kraftového papiera sa použijú pri výrobe tašiek, vrecúšok a iných flexibilných obalových produktov.

O UPM

Skupina dodáva obnoviteľné a zodpovedné riešenia v šiestich obchodných oblastiach: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers a UPM Plywood. Ako líder v odvetví v oblasti zodpovednosti sa zaviazal dodržiavať obchodné ambície OSN a ciele na zmiernenie klimatických zmien. Celosvetovo zamestnáva 17 200 ľudí a ročné tržby sú približne 11,7 miliardy EUR. Akcie USB sú kótované na Nasdaq Helsinki Ltd. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.com

UPM

O HEINZEL GROUP

V štyroch závodoch v Európe HEINZEL GROUP vyrába trhovú buničinu, baliaci papier a časopisový papier a obchoduje s celulózou, papierom, recyklovanými vláknami a obalovými riešeniami. So svojimi výrobnými spoločnosťami Zellstoff Pöls, Laakirchen Papier, Raubling Papier a Estonian Cell je HEINZEL GROUP jedným z najvýznamnejších výrobcov celulózy a papiera v strednej a východnej Európe. Vlastní tri obchodné spoločnosti – heinzelsales, Europapier a Bunzl&Biach. Udržateľnosť je ústredným bodom všetkých aktivít v HEINZEL GROUP.

Heinzel Group