Home Témy Novinky a aktuality Konica Minolta: Novoročný pozdrav prezidenta Shoei Yamana

Konica Minolta: Novoročný pozdrav prezidenta Shoei Yamana

333
0
Konica Minolta 2022

Prezident a generálny riaditeľ Shoei Yamano vo svojom pozdrave načrtol hlavné smery rozvoja a ciele transformujúcej sa spoločnosti Konica Minolta.

V roku 2021 bolo podnikateľské prostredie plné neistôt vyplývajúcich z pandémie Covid-19, ktorá v posledných dvoch rokoch naďalej ohrozovala svet, najmä šírením nových variantov v spojení s nedostatkom polovodičov.

Výpadky v dodávkach

Prezident sa v súvislosti s požiarom a výbuchmi v závode Tatsuno ospravedlnil obyvateľom susedných obcí, príslušným orgánom a zákazníkom za obrovské nepríjemnosti a obavy, ktoré spôsobili. Tieto udalosti viedli v závode Tatsuno k odstaveniu výroby polymerizovaných tonerov Simitri a tiež v samostatnom závode na výrobu tonerov Kofu. Kofu obnovila výrobu 18. októbra, Tatsuno následne 8. novembra.

„Nehody berieme vážne a ešte viac sme odhodlaní zaistiť bezpečnosť komunity a podniknúť príslušné kroky na zabránenie ich opakovaniu a zároveň budovať dôveru zákazníkov v naše produkty. Sme odhodlaní obnoviť dôveru zákazníkov.“ uviedol.

Transformácia

V rámci strednodobého obchodného plánu „DX2022“ do roku 2025 Konica Minolta zrýchli transformáciu obchodného portfólia so zameraním sa na dve oblasti:

Prvou z nich je transformácia na podnikanie Digital Workplace, využívajúca globálnu zákaznícku základňu podnikania v oblasti Office. Aby Konica Minolta uspokojila potreby zákazníkov v rôznych odvetviach, vrátane tlače, zdravotníctva, vzdelávania a výroby, bude aj naďalej ponúkať optimálne riešenia na reformovanie pracovných štýlov a zlepšovanie kvality služieb s využitím digitálnych technológií.

V júli 2021 bola spustená služba podpory digitálnej transformácie (DX) pre miestne samosprávy v Japonsku. Na zlepšenie a zrýchlenie tejto služby v októbri 2021 založili  dcérsku spoločnosť Konica Minolta Publitech, Inc. Firma pomáha samosprávam vizualizovať pracovné zaťaženie a digitalizovať vládne služby.

Druhá časť transformácie je zameraná na rast v oblastiach merania, kontroly a diagnostiky využívaním zobrazovacej technológie na „zviditeľnenie neviditeľného“, Ponúka riešenia k zisťovaniu chorôb skôr, než sa rozvinú.

V apríli 2021 bol spustený program CARE, prvá japonská platforma na zisťovanie rizika chorôb, genetickým testovaním. Poskytuje ľuďom personalizované informácie o riziku rakoviny na základe genetickej analýzy a podporuje včasnú detekciu chorôb a preventívnu liečbu.

Konica Minolta plán DX2022

Ľudia

Záverom prezident vyzdvihol ľudský kapitál spoločnosti, vďaka ktorému bude Konica Minolta realizovať iniciatívy smerujúce k transformácii a vytvárať nové hodnoty. „Každý z našich viac ako 40 000 zamestnancov bude riešiť sociálne problémy ako svoje vlastné s cieľom realizovať firemnú víziu „Zobrazovanie ľuďom“ a rozširovať úsilie o spoločné vytváranie hodnôt so zákazníkmi a obchodnými partnermi.“

Konica Minolta takto urýchli vývoj inovácií na podporu transformácie svojho obchodného portfólia a vyvinie sa na spoločnosť jasne odhodlanú riešiť sociálne problémy do roku 2025.

Šťastný nový rok vám všetkým.

Shoei Yamana
President a CEO
Konica Minolta, Inc.