Home Témy Novinky a aktuality Xerox: Terra Carta

Xerox: Terra Carta

398
0
Terra Carta logo

Xerox sa zaviazal k vytváraniu udržateľnej budúcnosti. Získal pečať Terra Carta, ktorá sa udeľuje globálnym spoločnostiam zo súkromného sektora

Xerox je jednou zo spoločností, ktorá získala pečať Terra Carta za rok 2021. Ocenenie je udeľované globálnym firmám zo súkromného sektora, ktoré sú hnacou silou inovácií vo svojich odvetviach a zaväzujú sa podnikať udržateľne a v súlade s víziami plánu obnovy pre prírodu, spoločnosť a planétu, ktorý Terra Carta predstavila v januári 2021. Inauguračnú pečať Terra Carta predstavil princ Charles z Walesu prostredníctvom svojej Iniciatívy pre udržateľnosť trhov (SMI).

princ Charles z Walesu
princ Charles z Walesu.

„Pečať Terra Carta je udeľovaná tým organizáciám, ktoré sa vážne zaviazali usilovať o oveľa udržateľnejšiu budúcnosť, v ktorej centre stojí príroda, ľudia a planéta. Ak chceme zachovať planétu pre naše deti a vnúčatá, musíme všetci uskutočniť zmeny. A tieto spoločnosti sa zaviazali, že nám to všetkým uľahčia,” uviedla Jeho kráľovská Výsosť princ Charles z Walesu.

Terra Carta - plán obnovy prírody, spoločnosti a planéty

Terra Carta

Pečať, ktorú navrhol Sir Jony Ive, stelesňuje vízie a ciele iniciatívy Terra Carta – plánu obnovy prírody, spoločnosti a planéty. Ocenenie bolo udelené spoločnostiam, ktoré zaujímajú vedúce postavenie vo svojom odvetví a zároveň disponujú premyslenými, dátami podloženými, plánmi prechodu na uhlíkovú neutralitu do roku 2050 alebo skôr.

John Visentin, CEO Xerox
Xerox: John Visentin

„Radi by sme poďakovali Jeho kráľovskej Výsosti za to, že stál pri zrode prvého ročníka Terra Carta a je nám cťou, že sme získali takéto uznanie. V spoločnosti Xerox už dlho veríme, že podniky, ako je ten náš, hrajú zásadnú úlohu v ochrane zdravia planéty a zároveň sa podieľajú na vytváraní lepšej budúcnosti pre všetkých. Požiadavky Terra Carta dokonca prekračujeme, keďže sme sa sami zaviazali byť uhlíkovo neutrálni už do roku 2040, teda o desať rokov skôr. Sme hrdí na to, že sme priekopníkmi udržateľných inovácií. Tým pomáhame riešiť niektoré z najväčších svetových výziev,” povedal John Visentin, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Xerox.

Plán Xerox

Vzhľadom na to, že zmena klímy je jednou z rozhodujúcich tém súčasnosti, spoločnosť Xerox tento rok urýchlila svoj cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu o 10 rokov a stanovila si záväzný termín na rok 2040, ako uvádza vo svojej správe o spoločenskej zodpovednosti firiem za rok 2021. Plán spoločnosti Xerox na dosiahnutie uhlíkovej neutrality bol prvýkrát publikovaný práve v tejto správe. Plán sa zameriava najmä na zlepšovanie procesov a energetickú účinnosť, rovnako ako na navrhovanie produktov šetrných k životnému prostrediu a čisté technológie. Spoločnosť Xerox pripravila správu o spoločenskej zodpovednosti za rok 2021 v súlade so štandardmi Global Reporting Initiative (GRI) a s cieľmi udržateľného rozvoja OSN (SDGs).

O spoločnosti Xerox

Už viac ako 100 rokov spoločnosť Xerox mení svet práce. Využíva svoje popredné pozície v oblasti kancelárskych a produkčných tlačových technológií a rozšírila svoju pôsobnosť o software a služby, ktoré ľuďom natrvalo umožňujú pracovať efektívnejšie. Diferencované podnikové riešenia a finančné služby sú navrhnuté tak, aby klientom umožnili lepšiu každodennú prácu – bez ohľadu na to, kde sa táto práca vykonáva – od kancelárií až po priemyslové prevádzky. Vedci a inžinieri spoločnosti Xerox nadväzujú na inovátorskú tradíciu prevratnými technológiami v oblasti digitálnej transformácie, rozšírenej reality, robotickej automatizácie procesov, aditívnej výroby, priemyslového internetu vecí a čistých technológií. Ďalšie informácie nájdete na xerox.com.

Xerox logo