Home Témy Novinky a aktuality EIZO: certifikácia TCO

EIZO: certifikácia TCO

355
0
EIZO certifikacia TCO

Osem kancelárskych monitorov EIZO FlexScan patrí medzi prvé produkty na svete, ktoré získali certifikáciu udržateľnosti TCO Certified Generation 9, podľa nových a prísnych kritérií.

TCO

TCO – (Total Cost of Ownership) – táto skratka vyjadruje celkové náklady spojené s vlastníctvom. Zahŕňa nie len nákupnú cenu, ale tiež výdaje vznikajúce vlastníctvom a užívaním majetku, ktoré vstupujú do nákladov neskôr (údržba, servis, opravy..).

TCO Certifikacia

TCO Certified je najdôležitejšou certifikáciou udržateľnosti pre IT produkty na svete. Neustále sa vyvíja a zohľadňuje aspekty, ako je spoločensky zodpovedná výroba a vysoká úroveň ekologického povedomia. Ďalšími kritériami sú zdravie, bezpečnosť, etika a dodržiavanie ľudských práv. Certifikácia naviac zaručuje ergonomické vlastnosti, medzi ktoré patrí mimo iného rýchle zobrazenie bez blikania a dobrá čitateľnosť.

9.generácia

V 9. generácii certifikácie bol štandard „TCO Certified“ opäť sprísnený. Spoločnosti musia napríklad spĺňať prísnejšie požiadavky na ochranu životného prostredia a zaistiť udržateľnosť svojich produktov.

TCO Certifikácia 9.generácia

Medzi prísnejšie kritéria patria:

Ochrana životného prostredia a bezpečnosť

  • Nepoužívanie spomaľovačov horenia a zmäkčovadiel bez certifikácie TCO v napájacích doskách a vonkajších plastoch.
  • Používanie bezpečnejších čistiacich prostriedkov vo výrobnom procese.

Aktívna zmena smerom k výrobnému cyklu

  • Posúdenie a zverejnenie dopadu výrobku na životné prostredie v každej fáze jeho životného cyklu (získavanie materiálu, výroba, doprava, používanie, likvidácia a recyklácia).
  • Posúdenie zložitosti opravy

Zodpovedná výroba

  • Podporovať a budovať systémy riadenia ľudských zdrojov, zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a etiky v celom dodávateľskom reťazci.
  • Zavedenie opatrení proti úplatkárstvu podľa normy ISO 37001 a opatrení energetického managementu podľa normy ISO 50001.

Zodpovedné chovanie spoločnosti EIZO voči planéte, zamestnancom a zákazníkom je pevne zakotvené vo filozofii spoločnosti a je ústredným prvkom spoločenskej zodpovednosti. Certifikácia TCO je pre spoločnosť EIZO ďalším cenným spôsobom, ako presadzovať udržateľnosť a podporovať pozitívne zmeny do budúcnosti.

Certifikované monitory EIZO:

EIZO získalo túto certifikáciu pre týchto osem modelov monitorov:

FlexScan EV3895 FlexScan EV2795 FlexScan EV2760 FlexScan EV2495 FlexScan EV2485 FlexScan EV2480 FlexScan EV2460 FlexScan EV2360

EIZO