Home Témy Novinky a aktuality MONDI: Výsledky za prvých šesť mesiacov roky 2021

MONDI: Výsledky za prvých šesť mesiacov roky 2021

384
0

Papierenská skupina MONDI Group zverejnila finančné výsledky za prvý polrok 2021, spolu s potvrdením desaťročného akčného plánu.

Hlavné body

 • Vysoká finančná výkonnosť, dobrá dynamika
 • Vyšší objem predaja, vyššie priemerné predajné ceny a efektívna kontrola nákladov
 • Základný EBITDA vo výške 709 miliónov EUR s maržou 19,5%
 • Hotovosť vytvorená z prevádzky vo výške 552 miliónov EUR
 • Súvaha s 1,5 -násobkom čistého dlhu voči podkladovej EBITDA
 • Investovanie počas celého cyklu
 • Dokončená akvizícia spoločnosti Olmuksan, posilnenie pozície na rýchlo rastúcom tureckom trhu s vlnitou lepenkou
 • Dobrý pokrok v projektoch kapitálových investícií, ktoré prinášajú rast, výhody z hľadiska udržateľnosti a zvýšenú konkurencieschopnosť (kapitálové investície 286 miliónov EUR v danom období)
 • Schválené rozšírenie papierne Kuopio (Fínsko) o 125 miliónov EUR a ďalšie investície do podpory rastu v elektronickom obchode
 • Spustený akčný plán Mondi 2030 (MAP2030), rámec pre udržateľnosť na ďalšie desaťročie
 • Podpísaný revolvingový úverový nástroj vo výške 750 miliónov EUR, ktorý zosúlaďuje financovanie s MAP2030 a predlžuje profil splatnosti dlhu
 • Dočasná dividenda deklarovaná vo výške 20,0 eurocentov na akciu
 • Dobrá pozícia pre rast na trhoch s obalmi, s nákladovo zvýhodnenou základňou aktív, silnou finančnou situáciou a jedinečným portfóliom udržateľných riešení
Hodnoty v € miliónochŠesť mesiacov končiacich 30.6.2021
Skupinové príjmy3,627
EBITDA709
Prevádzkový zisk503
Zisk pred zdanením461
Základný zisk na akciu (v eurocentoch)71.8
Priebežná dividenda na akciu (v eurocentoch)20.00
Dosiahnutá marža19.5%
Návratnosť použitého kapitálu (ROCE)14.8%

Andrew King, generálny riaditeľ skupiny Mondi, povedal:

Andrew King
Andrew King

„Sme spokojní s výkonom v prvom polroku. Rast objemu a dynamika cien na našich trhoch s obalmi bola silná. Povzbudzujúco sme zaznamenali aj zlepšenie trhov s nenatieraným papierom. Vykázali sme silnú kontrolu nákladov, na pozadí rastúcich nákladov na vstup komodít, pričom sa dôrazne zameriavame na dodávku nášho vysokokvalitného produktu a ponuku služieb pre našich zákazníkov. Moje poďakovanie patrí tímom naprieč Mondi za ich nepretržité nasadenie. Trvalo udržateľné balenie je stredobodom našej činnosti a najvyššou agendou našich zákazníkov. S našou vedúcou ponukou v papieri a flexibilných obaloch na plastovej báze, som presvedčený, že sme v dobrej pozícii na to, aby sme inovatívne podporovali ciele a riešenia, ktoré sú konštrukčne udržateľné, založené na našom princípe papiera, pokiaľ je to možné, plastov, ak je to vhodné. Zostali sme zameraní na podporu organického rastu prostredníctvom nášho programu kapitálových investícií. Úspešne sme rozbehli a novú 300 000 tonovú linku v Ružomberku (Slovensko) a repasovaný stroj v Štĕtí (Česká republika), ktorá sa teraz venuje výrobe špeciálneho kraftového papiera pre elektronický obchod a maloobchodné nákupné tašky. Expanzívne prebiehajú projekty aj v mnohých našich prevádzkach,  ktoré zlepšujú naše výrobné možnosti a ponuku produktov na ďalšiu podporu našich zákazníkov, najmä v elektronickom obchode. Tiež sme schválili rozšírenie a modernizáciu našej polochemickej flutingovej papierne v Kuopiu (Fínsko). Sme nadšení možnosťami, ktoré ponúka naša nákladovo výhodná základňa aktív, a naďalej vyhodnocujeme ďalšie možnosti rozvoja v našom štrukturálne rastúcom baliacom trhu. Dokončili sme akvizíciu spoločnosti Olmuksan, čím sme rozšírili našu ponuku vlnitej lepenky na rýchlo rastúcom tureckom trhu. Napriek tomu, že makroekonomické neistoty zostávajú, obchodovanie je pozitívne. V druhom polroku  očakávame plný vplyv k dnešnému dňu realizovaných zvýšení cien a pokračujúci príspevok z našich projektov kapitálových investícií. Tiež očakávame vplyv plánovaných odstávok údržby a priebežné tlaky na vstupné náklady, ktoré sa snažíme našimi opatreniami zmierniť zameraním sa na kontrolu nákladov. Podporená integrovanou nákladovo zvýhodnenou základňou aktív, kultúrou neustáleho zlepšovania sa a portfóliom udržateľných obalových riešení, ako aj strategickou flexibilitou, ktorú ponúka naša silná finančná pozícia, je skupina stále v dobrej pozícii, aby zvládla udržateľné dodávky do budúcnosti.“

Akčný plán Mondi 2030 (MAP 2030)

Začiatkom roku 2021 sme uviedli na trh náš nový rámec pre udržateľnosť MAP2030, v ktorom sú stanovené opatrenia, ktoré musíme prevziať v nasledujúcom období desaťročia, aby sme dosiahli naše ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti a nadviazali na výrazný pokrok, ktorý sme doteraz urobili. MAP2030 spája našich 26 000 kolegov so spoločným zmyslom pre účel prispieť k lepšiemu svetu výrobou inovatívnych a udržateľných obalov. Veríme, že najväčší vplyv môžeme mať tým, že sa zameriame na cirkulárne riešenia. Každá z akčných oblastí má tri záväzky na vysokej úrovni, ktoré sú podložené podrobnejšími cieľmi a celkový plán je založený na základoch zodpovedných obchodných praktík, etike a riadení podniku, ľudských práv, komunity, obstarávaní a vplyve na životné prostredie

MAP2030 web

Cirkulárne riešenia

Pokračujeme v spolupráci v rámci hodnotového reťazca s cieľom odstrániť neudržateľné obaly a viesť prechod k cirkulárnemu hospodárstvu. Ponuka papierových a flexibilných plastových obalov umožňuje pracovať so značkami zameranými na budúcnosť a maloobchodníci nájdu najudržateľnejšie riešenia pre každú aplikáciu pomocou „papiera, ak je to možné, plastu, ak je to vhodné“. To znamená zníženie spotreby surovín, navrhovanie na recykláciu, alebo kompostovateľnosť na konci životnosti a pochopenie často zložitých kompromisov rôznych riešení. Všade, kde to má zmysel, používame na nahradenie nepotrebných plastových obalov papierové obaly. Keď je potrebný funkčný obal vyžadujúci bariéry, používame ľahké flexibilné obaly na báze plastov, ktoré môžu priniesť mnoho výhod pri ochrane potravín a iných spotrebiteľských tovarov, ak sú vyrobené, použité a zodpovedajúcim spôsobom zlikvidované. V prvej polovici roku 2021 sme dosiahli úspechy v rámci našej ponuky obalov. Napríklad sme rozšírili náš sortiment papierových obalov elektronického obchodu pre popredných online maloobchodníkov a spolupracovali sme s talianskym výrobcom strojov na prelomovom riešení na balenie paliet do papiera. Dohodu sme uzavreli so spoločnosťou Tesco Central Europe, na výrobu recyklovaného papiera pre nové nákupné tašky Tesco. Spustili sme recyklovateľné funkčné papierové riešenia a nové ľahké, monomateriálové, recyklovateľné flexibilné plastové obaly pre popredné potravinárske značky v Európe.

Mondi logo