Home Design ARCTIC PAPER: meníme nápady na zážitky

ARCTIC PAPER: meníme nápady na zážitky

644
0

Výrobca so švédskymi koreňmi ukazuje, že vie vďaka aktivitám, ktoré jeho výrobu sprevádzajú, produkovať kvalitné papiere šetrné k životnému prostrediu. Vitajte v cirkulárnej ekonomike.

Arctic Paper je jedným z vedúcich európskych producentov knižných a grafických papierov. Výroba sa odohráva v troch papierňach:

  • Grycksbo (od r. 1740, Švédsko) s kapacitou 220 tisíc ton papiera
  • Munkedals (od r. 1871, Švédsko) s kapacitou 160 tisíc ton papiera
  • Kostrzyn (od r. 1958, Poľsko) s kapacitou 315 tisíc ton papiera

Spolu je tu zamestnaných viac ako 1200 ľudí. Arctic Paper je aj väčšinovým akcionárom švédskeho výrobcu buničiny, firmy Rottneros s výrobnou kapacitou 440 tisíc ton buničiny ročne.

Sortiment pozostáva z prémiových značiek MunkenArctic Volume a produktových značiek Amber, Arctic a G.

Väčšina týchto produktov sa distribuuje a predáva v Európe prostredníctvom lokálnych obchodných zástupcov.

JanaRakusova
Jana Rakúsová

Na Slovensku má Arctic Paper ustálenú pozíciu na trhu, k čomu okrem kvality a obľúbenosti produktov prispieva lokálna zástupkyňa so sídlom v Bratislave – Jana Rakúsová. Produkty od Arctic Paper u nás distribuuje aj Europapier Slovensko.

Výroba je silno zameraná na šetrnosť k životnému prostrediu a na spoločenskú zodpovednosť. Znamená to prechod od klasickej lineárnej ekonomiky k ekonomike cirkulárnej.

Lineárna ekonomika

Lineárna ekonomika = štandardný spôsob výroby a distribúcie výrobkov. Tento proces zahŕňa možné riziká pre životné prostredie a zdravie a nie je optimalizovaný na cirkulárnosť.

klasicka ekonimika
Arctic Paper

Cirkulárna ekonomika

Biologický cyklus: Spotrebné výrobky založené hlavne na biologicky odbúrateľných, alebo kompostovateľných materiáloch, ktoré sa po použití môžu bezpečne vrátiť do biosféry. Technický cyklus: Produkty služieb, ktorých materiály je v ideálnom prípade možné opakovane používať (pokiaľ je to možné, nekonečne recyklovať).

cirkularna ekonomika
Arctic Paper

Práve cirkulárna ekonomika je cieľom, ku ktorému Arctic Paper smeruje – vytvorenie harmonického vzťahu medzi priemyselnou výrobou a životným prostredím.

cirkularna ekonomika papier
Arctic Paper

Medzi najvýraznejšie ekologické aktivity skupiny v tomto snažení možno počítať vybudovanie bio elektrárne v závode Arctic Paper Grycksbo, posudzovanie nového energetického riešenia pre poľský závod Arctic Paper Kostrzyn či modernizáciu vodnej elektrárne v Arctic Paper Munkedal.

Práve papiereň v švédskom Munkedale, kde sa vyrába aj obľúbený papier značky Munken, patrí medzi najekologickejšie závody svojho druhu na svete. Netypicky sa nachádza v chránenej oblasti Örekil a v blízkosti fjordu Gullmarn, v ktorých žijú vzácne európske ohrozené živočíchy. Používa sa samozrejme celulóza od výrobcov spĺňajúcich certifikáciu FSC® a PEFC™ (z dreva z obnoviteľného lesného hospodárstva), voda, spotreba ktorej je v závode jednou z najnižších v tomto odvetví, sa starostlivo čistí a recykluje a následne vracia späť do prírody. Je toho mnoho, čo sa tu deje, aby sa naplnila idea cirkulárnej ekonomiky: vyvinúť bezpečné výrobky, ktoré je možné opakovane použiť(upcycling namiesto downcycling) – čo vedie k pozitívnej stope. Namiesto odpadu  tvoriť živiny.

Cradle to Cradle (C2C)

Koncept z konca deväťdesiatych rokov, ktorého výsledkom má byť pozitívna ekologická  stopa, využitie obnoviteľnej energie a sociálna spravodlivosť, spolu zabezpečujúce udržateľné podnikanie. Systém je skoncentrovaný do piatich cieľov:

  • Materiálové zdravie
  • Opätovné využitie materiálov
  • Obnoviteľné energie
  • Hospodárenie s vodou
  • Sociálna spravodlivosť
C2C ciele
Arctic Paper

Plnenie týchto cieľov sa posudzuje a certifikuje. Tento certifikát je celosvetovo uznávaným štandardom pre bezpečné a udržateľné produkty v súlade s cirkulárnou ekonomikou. Takto ocenené produkty či procesy nielen minimalizujú negatívne vplyvy, ich úsilím je predovšetkým zanechať pozitívny vplyv na životy ľudí, životné prostredie i pre úspešné podnikanie.

Prví na svete

Arctic Paper Munkedals je prvá papiereň na svete, ktorá minulý rok úspešne certifikovala celý produktový rad  Cradle to Cradle Certified™ na bronzovej úrovni..

C2C Arctic
Arctic Paper

Celá škála papierov Munken, Amber Graphic a Munken Kraft, bola ocenená certifikátom materiálneho zdravia na striebornej úrovni, ako súčasť viacatribútového produktového štandardu Cradle to Cradle Certified ™

CertifikátyC2C Certified Certifikácia
na Bronzovej úrovni
C2C Certifikácia materiálového zdravia na Striebornej úrovni
Munken Design RangeArctic Paper MunkedalArctic Paper Munkedal
Munken Book RangeArctic Paper MunkedalArctic Paper Munkedal
Amber GraphicArctic Paper MunkedalArctic Paper Munkedal / Kostrzyn
Munken KraftArctic Paper MunkedalArctic Paper Munkedal / Kostrzyn
c2c

Ak si kúpite takto certifikovaný papier, môžete použiť na výrobkoch, ktoré z neho vyrobíte logo Cradle to Cradle, avšak vždy iba s presným textom, ktorý je presne definovaný.

C2C je posledným z krokov v prebiehajúcom procese posudzovania a zlepšovania  výrobkov pri vytváraní a dodávaní udržateľnejších produktov. Arctic Paper sa okrem ekológie zameriava aj na edukáciu a spoluprácu so školami, podporu umelcov či fotografov, alebo aj na blog o kreatívcoch pracujúcich s papierom. Na svojej webovej stránke poskytuje informácie o ICC profiloch pre svoje produkty, možnosť objednať si vzorky papiera či príručku, ako tlačiť na nenatieraný papier Munken. V neposlednom rade sa venuje aj kampaniam pre svoje produkty, ktoré majú zároveň za cieľ posúvať hranice ;možností v oblasti papiera a jeho spracovania a posilňovať spoluprácu s umelcami, školami či dizajnovými štúdiami.

Zdroj: Arctic Paper, Jana Rakúsová

Arctic Paper Logo rgb scaled