Home Témy Novinky a aktuality Manroland: najväčší v skupine

Manroland: najväčší v skupine

492
0

Spoločnosť Langley Holdings plc, strojárska a priemyselná skupina, materská spoločnosť skupiny Manroland Sheetfed, zverejnila svoju výročnú správu a účtovnú závierku IFRS za rok končiaci sa 31. decembra 2020.

V roku 2020 skupina vykázala zisk pred zdanením vo výške 28,6 mil. € (2019: 59,9 mil. EUR) z obratu 766,8 mil. € (2019: 820,2 mil. EUR). Počas roka neboli akcionárom vyplatené žiadne dividendy (2019: 90,0 mil. EUR). Na konci roka dosiahol konsolidovaný hotovostný zostatok 288,0 mil. EUR (2019: 238,9 mil. EUR) a čisté aktíva dosiahli 707,2 milióna EUR (2019: 707,4 milióna EUR). Skupina nemá žiadny dlh počas celého obdobia (2019: nula). Objednávky, ktoré boli k dispozícii na konci roka, boli vo výške 220,2 milióna EUR (2019: 254,3 milióna EUR).

key highlights chairman s review 2020
Tony Langley CEO

„Rok 2020 bol rokom ako žiadny iný,“ uviedol Tony Langley vo svojom prehľade predsedu predstavenstva.

Rok 2020 bol rokom ako žiadny iný. V tomto období minulého roku bolo ešte príliš skoro povedať, aký vplyv bude mať vznikajúca koronavírusová hrozba pre naše podniky. Ako rok napredoval vyšlo najavo, že svetová humanitárna a hospodárska kríza nemá obdoby, jej proporcie sa zväčšovali. V marci pandémia zasiahla celú Európu a v polovici roka zostalo nedotknutých len veľmi málo krajín, ak vôbec nejaké boli. Systémy zdravotnej starostlivosti sú napäté a sloboda pohybov a činností bola výrazne obmedzená.

Všetky podniky skupiny boli pandémiou značne brzdené, napriek tomu iba tri z nich (Detroit, Wuhan a Kuala Lumpur) ukončili činnosť úplne. Väčšina tovární fungovala s prácou na kratší pracovný čas a všetci tiež implementovali prácu na diaľku pre svojich zamestnancov v administratíve. V celej skupine boli príjmy nižšie o približne 11% v porovnaní s rokom 2019 a o 24% nižšie oproti rozpočtu na rok 2020. Celkovo bola skupina naďalej zisková, aj keď situácia odráža spomalenie z predchádzajúcich po sebe nasledujúcich rekordných rokov zisku.

MANROLAND

Manroland Sheetfed Division

Príjmy: 214,7 milióna EUR. (2019: 203,5 milióna EUR). Dostupné objednávky: 54,6 milióna EUR. (2019: 61,2 milióna EUR). Sídlo: Offenbach am Main, Nemecko. Zamestnanci: 1 412.

Táto divízia sa v roku 2020 stala najväčšou divíziou skupiny. Manroland Sheetfed – výrobca ofsetových hárkových tlačových strojov, mal v roku 2020 podobný finančný rok ako v roku 2019. Koronavírus ovplyvňoval obchod od marca a zostal tlmený po zvyšok roka. Továreň v Offenbachu fungovala v skrátených smenách a aj v súčasnosti zostáva na zníženom výkone. Možno je ešte skoro povedať, či január 2021 predstavuje zlom v kríze, ale zvýšenie príjmu objednávok je citeľné. V minulom roku spoločnosť predstavila ROLAND 900 Evolution spolu s ROLAND 700 Evolution, Speed, Elite a Lite. Tieto stroje sú považované za najmodernejšie a technologicky špičkové výrobky v segmente. V nezmenšenej miere pokračovalo aj učňovské vzdelávanie. S rastom v obalovom priemysle a rozvíjajúcich sa trhoch prichádza čoraz väčší pokles na tradičných komerčných trhoch tlače. Vyhliadky spoločnosti Manroland sú napriek tomu pozitívne a v roku 2021 sa očakáva lepší výkon.

https://www.polygrafia.news/2020/09/06/manroland-sheetfed-ofsetovy-premiant-pozdvihol-moznosti-tlace/
Langley holdings logo.svg

O Langley Holding

Langley Holdings plc je britský, globálne pôsobiaci, multidisciplinárny strojársky a priemyselný koncern, ktorý v zásade poskytuje technológie kapitálového vybavenia pre rôzne trhy po celom svete. Skupina pozostáva zo 7 divízií so sídlom predovšetkým v Nemecku, Francúzsku a Taliansku a má svetovú výrobnú a obchodnú stopu niekoľko miliónov štvorcových stôp so 17 výrobnými závodmi v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Veľkej Británii, Spojených štátoch a Ázii a viac ako 80 predajnými a dcérskymi spoločnosťami poskytujúcimi služby v celej Európe, Amerike, na Ďalekom východe a v Austrálii. Skupinu založil v roku 1975 Tony Langley, súčasný predseda a CEO, a naďalej zostáva v rodinnom vlastníctve.

IFRS (International Financial Reporting Standards)

Medzinárodné účtovné štandardy vydáva organizácia International Accounting Standards Board (IASB) a musia prejsť schvaľovacím procesom. Tieto sú potom prijaté vo forme nariadení Európskej komisie pri Európskom parlamente a Rade. Cieľom účtovných štandardov IAS / IFRS je dosiahnutie vysokej miery porovnateľnosti a transparentnosti súvah v celosvetovom rozsahu. Nariadením Rady EÚ musia od 1. 1. 2005 spoločnosti s verejne obchodovateľnými cennými papiermi v Európskej únii zostavovať účtovnú závierku podľa účtovných štandardov IAS/IFRS. Ekvivalentný účtovný štandard používaný v Spojených štátoch je US GAAP.