Home Eventy SZSDT : my sme taká komunita

SZSDT : my sme taká komunita

812
0

Dôvodov, prečo sa stať súčasťou komunity polygrafov v Zväze sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov je viacero. Prinášame krátke zhrnutie a prehľad činnosti.

Základným cieľom a poslaním Slovenského zväzu sitotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) je vytvorenie platformy pre rozvoj sitotlače a digitálnej tlače a zvyšovanie odbornej úrovne svojich členov. Zväz nanovo vznikol v roku 1993 po rozdelení Československa ako živnostenské spoločenstvo a je riadne registrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Vo svojich radoch združuje nielen sitotlačiarov, digitálnych tlačiarov, ich dodávateľov materiálov a technológii, ale aj umelcov z radov výtvarníkov, dizajnérov a sympatizantov. Jeho činnosť je zameraná na oblasť výchovy mládeže, zvyšovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov v obore, ich kvalifikácie, ale aj na rekvalifikáciu a zabezpečovanie rekvalifikačných kurzov a s tým spojených odborných skúšok.

Logo SZSDT

Sekretariát SZSDT za roky svojej existencie zorganizoval mnoho odborných seminárov zameraných na aktuálne otázky z oblasti technológie, ekológie, odpadového hospodárstva, legislatívy a podobne, na ktorých sa zúčastnili ako prednášatelia poprední domáci i zahraniční odborníci z daných oblastí.

Logo Fespa Member

SZSDT ako riadny člen Európskej federácie sitotlačových zväzov – FESPA, organizuje nielen pre svojich členov, ale aj ostatných záujemcov, návštevy medzinárodných výstav zameraných na sitotlač a digitálnu tlač, ktoré sa konajú v pravidelných cykloch v rôznych európskych mestách (Praha, Mníchov, Londýn, Barcelona, Lyon, Amsterdam, Berlín, Ženeva, Hamburg …).

Clanok FOCUS Pro obrazok web
SZSDT


Zväz udržiava a rozvíja kontakty s ostatnými národnými sitotlačovými zväzmi v Európe a vo svete. Napríklad organizovaním neformálnych medzinárodných stretnutí tlačiarov vo svojom regióne, pod názvom FESPA Link, ktoré popri spoločensko kultúrnom rozmere vytvárajú aj priestor pre výmenu skúseností a názorov tlačiarov a dodávateľov pre tento segment.
Prostredníctvom členstva v SZSDT sa stáva každý jeho člen automaticky aj členom medzinárodnej organizácie FESPA a môže využívať veľké množstvo výhod, ktoré členstvo vo FESPA prináša. K týmto benefitom člena SZSDT patrí aj možnosť registrácie do špeciálnej členskej zóny vrámci stránky fespa.com pod názvom CLUB FESPA, ktorá umožní prístup k aktuálnym informáciám o technologických novinkách, nových materiáloch, technických postupoch a ďalším zaujímavým a užitočným článkom a publikáciám.

Viac na stránkach Zväzu www.szsdt.sk

Benefity clena SZSDT pre Focus Pro web