Home Témy Novinky a aktuality Grafická dizajnérka Eva Jenčuráková: Neverím, že sa niečo nedá, kým to aspoň...

Grafická dizajnérka Eva Jenčuráková: Neverím, že sa niečo nedá, kým to aspoň neskúsim.

647
0

Náš redakčný tím sa rozrastá o novú, šikovnú posilu. Eva Jenčuráková bude pre Noviny písať najmä o ekológii, dizajne a udržateľnosti, ale tešíme sa aj na jej čerstvý pohľad na polygrafické témy.

Dizajn, ktorý pomáhaekológia sú dve veľké témy, ktoré dominujú v tvorbe grafickej dizajnérky Mgr. art. Evy Jenčurákovej. Oblasť jej tvorby je však široká – zahŕňa editorial dizajn, typografiu, tvorbu loga a korporátnej identity, plagátov, ilustrácií, ako aj UX/UI dizajn. Okrem toho rada píše, jej záľubou sú cudzie jazyky a učí sa hrať na gitare.

K umeniu mala Eva blízko už odmalička, kedy nielen rada kreslila, ale vydávala aj vlastné podomácky vyrobené fanziny. Intenzívne sa mu však začala venovať až počas stredoškolského štúdia propagačnej grafiky na SOŠ A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou. V štúdiu následne pokračovala na Fakulte umení, Technickej univerzity v Košiciach. V rámci magisterského štúdia absolvovala dva semestre na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki v poľskom Krakove. Táto cenná skúsenosť bola míľnikom v jej tvorbe a položila základ aj pre jej diplomovú prácu, autorskú knihu básní pod názvom Verše nedospelé, ktorú sama napísala, načítala a ilustrovala. Diplomová práca vznikla v ateliéri Vizuálna komunikácia, Katedra dizajnu, FU TUKE pod vedením doc. Mgr. art. Andreja Haščáka, ArtD.

Po ukončení magisterského štúdia dostala čerstvá absolventka príležitosť pôsobiť ako učiteľka na Škole umeleckého priemyslu (vtedajšia ŠUV-ka), ako aj na SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach, kde učila mladých grafikov a dizajnérov. Po roku pedagogického pôsobenia sa rozhodla pokračovať ďalej v doktorandskom štúdiu v ateliéri Vizuálna komunikácia, Katedra dizajnu FU TUKE, kde študuje už tretí rok. V rámci dizertačnej práce sa venuje návrhu pomôcok a úprave prostredia pre deti s centrálnou poruchou zraku. Okrem toho zabezpečuje aj cvičenia z predmetu DTP a prepress, ktoré sú zamerané na praktické zvládnutie predtlačovej prípravy.

Popri štúdiu a vyučovaní sa Eva neustále venuje viacerým projektom i vlastnému rozvoju. Pokiaľ je to možné, spolupracuje na projektoch s pridanou hodnotou. Rada tvorí tzv. zodpovedný dizajn, ktorý je pre spoločnosť prínosom. V roku 2020 absolvovala 5-mesačný vzdelávací program Digital League, kde sa pod vedením mentorov a skúsených odborníkov z praxe vzdelávala v oblasti tvorby mobilných aplikácií.

Bola súčasťou tímu, ktorý vytvoril aplikáciu Go2Help. Aplikácia vyzýva ľudí k vzájomnej pomoci prostredníctvom prepojenia fyzických a virtuálnych eventov s výzvami na pomoc tým, ktorí to potrebujú.

V oblasti jej záujmu i tvorby aktuálne rezonuje najmä záujem o životné prostredie. V rámci udržateľného dizajnu sa nielen vzdeláva prostredníctvom kurzov a školení, sama sa mu snaží venovať aj vo svojej tvorbe a k ekologickej zodpovednosti vedie i mladších študentov – budúcich dizajnérov. V súčasnosti spolupracuje na grafických projektoch pre Technickú univerzitu v Košiciach.

Ako prezrádza názov článku, Eva rozhodne nepatrí k tým, ktorí by sa predčasne vzdávali. „Je smutné pozorovať, koľko ľudí sa vzdá svojho nápadu bez toho, aby to aspoň vyskúšali. Sústredia sa na problémy alebo sa dajú rýchlo odradiť tým, že to pred nimi ešte nikto neskúsil. Z vlastnej skúsenosti však viem, že aj zdanlivo nemožné sa občas podarí – či už ide o vysnívanú pracovnú pozíciu, umeleckú tvorbu, alebo dosiahnutie určitého cieľa. Chcela by som teda povzbudiť čitateľov, aby sa nebáli skúšať nové veci, boli húževnatí a niekedy vyšli aj zo svojej komfortnej zóny. Prajem im v tom veľa úspechov.“

A úspechy prajeme Eve aj my, za celé Noviny! 🙂