Home Eventy FESPA 2021 sa presúva na Október.

FESPA 2021 sa presúva na Október.

856
0

FESPA dnes oznámila, že jej hlavná udalosť roka 2021 -Global Print Expo, sa odkladá spoločne s výstavou European Sign Expo na október 2021. Miesto zostáva rovnaké – výstavisko RAI v holandskom Amsterdame.

loga fespa 1

Tento krok nasleduje po potvrdení, že všetky medzinárodné výstavy v kalendári RAI boli presunuté z Q1 a preplánované do Q2 alebo neskôr. To odráža pretrvávajúcu neistotu ohľadne cestovných obmedzení súvisiacich s COVID a karanténnych opatrení pre návštevníkov v Holandsku a riziko, že by tieto mohli naďalej ovplyvňovať vystavovateľov a návštevníkov aj začiatkom roku 2021. Podujatia FESPA sa teraz budú konať od 12. do 15. októbra 2021 v rovnakých sálach RAI, čo umožní FESPA presunúť súčasný pôdorys na neskorší termín. Oneskorenie do októbra má silnú podporu od vystavovateľskej základne, ktorá chápe jasné dôvody riešenia rizika, pretože pracovníci a návštevníci vystavovateľov ešte nebudú môcť začiatkom marca 2021 voľne cestovať do Amsterdamu.

Neil Felton, generálny riaditeľ FESPA, vysvetľuje: „Rozhodnutie posunúť podujatie späť o sedem mesiacov nenarúša nadšenie našich vystavovateľov pre živú výstavu FESPA ako motor na oživenie podnikania. Neodráža ani žiadne obavy z uskutočnenia udalosti zabezpečenej COVID. V RAI sú zavedené prísne protokoly o bezpečnosti a ochrane zdravia a sme si istí, že svojich vystavovateľov a návštevníkov ochránime podľa našich najlepších schopností.“

Neil Felton 768 x 435
Neil Felton, CEO FESPA

Pokračuje: „Situácia v oblasti cezhraničného cestovania do Holandska je však v tomto okamihu neistá. Pretože naši vystavovatelia sú teraz v bode, keď musia robiť podrobné logistické plány a znášať ďalšie náklady spojené s účasťou na našich podujatiach, domnievame sa, že správnym krokom je presun do našich pohotovostných termínov z októbra 2021, čo nám a našim účastníkom umožní plánovať s väčšou dôverou.“

Väčšina vystavovateľov Global Print Expo a European Sign Expo jednoducho prevedie svoje zmluvy na alternatívne termíny a dokonca niekoľko dodávateľov, ktorých firemná politika im neumožnila účasť v marci 2021, naznačilo, že by chceli vystavovať na jesennom podujatí.

Najnovšie informácie o všetkých činnostiach FESPA nájdete na www.fespa.com.