Home Témy Novinky a aktuality Skupina Koehler: finančné výsledky za rok 2020

Skupina Koehler: finančné výsledky za rok 2020

371
0
Koehler press photo

Napriek celosvetovému dopadu pandémie Covid-19 sa skupine Koehler Group darilo na svojom trhu relatívne dobre fungovať, udržala si konkurenčnú výhodu a investovala.

2020

Vo finančnom roku 2020 príjmy skupiny Koehler klesli o 11,7% na 769 miliónov eur. Prevádzkový výsledok 66 miliónov eur je výrazne nižší ako v predchádzajúcom roku, a preto je výrazne pod plánovaným cieľom. Koehler Paper zaznamenal pokles objemu predaja o 1,5%, pričom tento pokles bol spôsobený predovšetkým poklesom spôsobeným pandémiou Covid-19, ktorá v nemeckom papierenskom priemysle spôsobila celkový prepad tržieb o 2,6%. V minulom finančnom roku vzrástol vlastný kapitál skupiny Koehler o 29 miliónov na 590 miliónov eur. Pomer vlastného kapitálu je teda 57,2%, s poklesom súvahy, a jasne prekročil dlhodobý cieľ, ktorý je viac ako 40%. Napriek tomu skupina v roku 2020 investovala viac ako 91 miliónov eur, primárne do papierenského a coatovacieho stroja PL8, do externých inštaôácií a budov ako aj do kogeneračného závodu na biomasu v nemeckom Dollbergene.

Kai M Furler
Koehler: Kai M.Furler

Kai M. Furler, generálny riaditeľ skupiny Koehler, k výsledkom finančného roku: „Predchádzajúci rok nebol pre Koehlera dobrým rokom. Naša vývozná kvóta je 70%, čo znamená, že sme silne ovplyvnení globálnymi zmenami. Je to niečo, čo sme počas pandémie koronavírusu intenzívne cítili. Predovšetkým obmedzená dostupnosť surovín na svetovom trhu a nedostatočné prepravné kapacity predstavujú pre spoločnosť výzvu od konca minulého roka. Keďže sme sa na túto situáciu pripravili, prežili sme krízu koronavírusu zatiaľ len s malými škodami,“ pokračuje Furler.

Pozitívny výhľad na aktuálny finančný rok 2021

Po ťažkom roku 2020 sa skupina s dôverou teší na rok 2021. Koehler Paper plánuje v roku 2021 výrazné zvýšenie výnosov v porovnaní s predchádzajúcim rokom pre všetky divízie okrem termopapiera a jemného papiera. Ďalší rast sa očakáva aj v oblasti podnikania s obnoviteľnou energiou. Akvizícia skupiny Zollikofer v apríli 2021 bude znamenať výrazný nárast tržieb a následne aj prevádzkového výsledku. Plánujú sa ďalšie akvizície v oblasti obnoviteľných energií, ako je biomasa, veterná, vodná a slnečná energia. V súlade s tým sa v strednodobom horizonte plánuje aj uvedenie do prevádzky ďalších päť veterných parkov, ďalšie dve elektrárne na biomasu a štyri fotovoltaické elektrárne.

O skupine Koehler

Koehler Paper 1

Skupina Koehler bola založená v roku 1807 a od tej chvíle až do dnešných dní je rodinná. Hlavnou obchodnou činnosťou skupiny je vývoj a výroba vysokokvalitného špeciálneho papiera. Patrí sem okrem iného termopapier, lepenka na hracie karty, podložky pod nápoje, jemný papier, bezuhlíkový papier, recyklovaný papier, dekoračný papier, drevovina, sublimačný papier a tiež inovatívna špecialita – papier pre obalový priemysel od roku 2019. V Nemecku skupina Koehler Group zamestnáva 2500 ľudí v piatich výrobných závodoch, s tromi ďalšími závodmi v USA. Skupina má medzinárodné operácie s vývozom v objeme viac ako 70% v roku 2020 a ročný príjem 770 miliónov eur. Ako energeticky náročná spoločnosť Koehler investuje do projektov obnoviteľnej energie, akými sú veterná energia, vodná energia, fotovoltaika a biomasa. Skupina Koehler si stanovila za cieľ do roku 2030 vyrábať viac energie z obnoviteľných zdrojov, než potrebuje na svoju výrobu papiera.