Home Eventy Veľtrhy Salima a EmbaxPrint sa v roku 2021 neuskutočnia.

Veľtrhy Salima a EmbaxPrint sa v roku 2021 neuskutočnia.

456
0

S ohľadom na aktuálny vývoj epidemickej situácie a priebehu očkovania sa rozhodlo vedenie spoločnosti Veletrhy Brno zrušiť tohtoročný ročník komplexu veľtrhov Salima a EmbaxPrint, ktorý bol plánovaný na 28.–30. júna 2021.

Jiri Kulis 1
Jiří Kuliš

„Prípravy tradičných veľtrhov sme vzhľadom k stále neistej situácii nútení ukončiť. Dôvodom je eliminácia rizika zmarených investícií do prípravy na strane vystavovateľov a nás ako organizátora. Do úvahy sme zobrali aj nepriaznivú ekonomickú situáciu hotelov a reštaurácií ako cieľovej skupiny, ktorá bola silno postihnutá dlhodobým uzavrením prevádzok,“ uviedol k dôvodom generálny riaditeľ spoločnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš

Nový termín potravinárskych veľtrhov Salima a veľtrhu EmbaxPrint v roku 2022 bude stanovený na základe diskusie s profesnými zväzmi a prieskumu medzi vystavovateľmi.

„Odborný komplex veľtrhov EmbaxPrint a Salima má svoju dlhoročnú tradíciu a nejde  ho nahradiť akoukoľvek inou formou. Náš projekt Packaging Live je živou prezentáciou technológií, a preto sa tešíme, že sa čoskoro stretneme opäť všetci osobne,“ dodala Michaela Zachová, organizátorka projektu Packaging Live zo spoločnosti Equicom.

Aktuálne informácie nájdete na www.salima.cz a www.embaxprint.cz.