Home Design Slovenské centrum dizajnu (SCD): nové vedenie

Slovenské centrum dizajnu (SCD): nové vedenie

480
0

Po Márii Riškovej, ktorá inštitúciu viedla päť
rokov, je poverený riadením Maroš Schmidt, doterajší vedúci Slovenského
múzea dizajnu, Výskumno-vývojového oddelenia INOLAB a zástupca riaditeľky
SCD pre odborné záležitosti.

Tlačová správa Slovenského centra dizajnu, 13.1.2021:

„ Mária Rišková počas svojho pôsobenia v SCD realizovala mnoho reformných krokov, vďaka
ktorým bolo v inštitúcii vytvorené profesionálne prostredie pre realizáciu nových
výskumných úloh, partnerstiev s domácimi vedeckými centrami, vysokými školami ako aj so
zahraničnými inštitúciami a školami, ktoré prinášali svoje ovocie vo forme kvalitnej
domácej a zahraničnej prezentácie slovenského dizajnu, spoločných výskumno-vývojových
aktivít a sieťovania dizajnérov. Slovenské múzeum dizajnu, pri vzniku ktorého stála,
pokračovalo vo svojej bádateľskej, akvizičnej a výstavnej činnosti v čoraz ideálnejších
podmienkach. Stalo sa súčasťou svetovej siete múzeí dizajnu AAD, rozšírilo svoje
depozitáre o nové priestory a verejnosti sprístupnilo prvú dlhodobú expozíciu slovenského
dizajnu. Vďaka medzinárodnému projektu cezhraničnej spolupráce INTERREG vzniklo nové
výskumno-vývojové oddelenie INOLAB, ktoré začalo prepájať jednotlivé oddelenia SCD,
univerzity, vedecké pracoviská, domácich aj zahraničných odborníkov a svojou činnosťou
prinášať konkrétne riešenia pre nový dizajn“
, zhrnul Maroš Schmidt.
„Ďakujem všetkým kolegyniam a kolegom, aj všetkým, s kým som spolupracovala, za túto
skvelú skúsenosť. Želám centru dizajnu, ktoré oslávi 1. januára 30 rokov, len to najlepšie a
verím, že slovenský dizajn budeme spoločne prezentovať, zbierať a chrániť, i pýšiť sa ním v
zahraničí, aj naďalej“
, uviedla Mária Rišková na záver svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľky
SCD.

foto SCD credit Adam Sakovy
Úvodný príhovor na otvorení prvej expozície dejín slovenského dizajnu – 100 rokov dizajnu –
Slovensko 1918 – 2028 v Slovenskom múzeu dizajnu SCD v Hurbanových kasárňach (2018),
zľava: Ľubomír Longauer, Mária Rišková, Maroš Schmidt.
Foto: Adam Šakový

Súťaž na návrh loga Rok slovenského dizajnu 2021
Koncom roka SCD vyhlásilo neanonymnú súťaž na návrh loga Rok slovenského dizajnu 2021,
určenú pre profesionálnych grafických dizajnérov.
Logo bude používané na označenie podujatí, ktoré sa budú konať v rámci RSKD 2021, a
ktorých organizátorom bude SCD, alebo iné spolupracujúce subjekty.
Uzávierka súťaže je 5. 2. 2021
Súťažné podmienky sú k dispozícii na tejto podstránke.
SCD zároveň pripravuje webstránku rokdizajnu.scd.sk, ktorá bude detailne predstavovať
jednotlivé aktivity RSKD 2021.
Kontakt pre médiá:
Zuzana Böhmerová
zuzana.bohmerova@scd.sk , +421 918 110 248
www.scd.sk
SCD je príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Generálny partner: J&T Banka