Home Design Kyocera: TASKalfa Pro 15000c získala prestížnu cenu EDP

Kyocera: TASKalfa Pro 15000c získala prestížnu cenu EDP

644
0

KYOCERA Document Solutions Europe, jedna z popredných svetových spoločností zaoberajúcich sa komplexným riešením správy dokumentov, je hrdá na to, že získala prestížne ocenenie European Digital Press Association (EDP) za svoje najnovšie revolučné atramentové produkčné tlačové zariadenie TASKalfa Pro 15000c. Na tohtoročnom, už 14. ročníku udeľovania cien EDP Awards 2020, sa ceny odovzdali prostredníctvom online prezentácie celkovo 29 výhercom.

Ceny EDP sú jediným európskym technologickým hodnotením v tomto odvetví a predstavujú otvorenú súťaž pre všetky výrobky, ktoré boli uvedené na trh v priebehu roka. Víťaza vyberá komisia odborníkov (Technická komisia EDP), ktorá hodnotí predložené produkty podľa kritérií, ako sú inovácie, kvalita, výkon a náklady, a to z rýdzo technologického pohľadu. Z tohto hodnotenia je vylúčené hlasovanie verejnosti, keďže kritériá hodnotenia sú čisto technické a nie sú založené na popularite funkcií či dizajnu zariadení. Týmto spôsobom EDP zaručuje, že sa posudzujú iba pokroky výrobcov pri vývoji nových technológií.

Spoločnosť Kyocera získala ocenenie „Najlepšie farebné SRA3 zariadenie“ (Best Color SRA3) za svoje produkčné atramentové tlačové zariadenie TASKalfa Pro 15000c v kategórii 500 000 výtlačkov mesačne vo formáte A4.

TASKalfa Pro 15000c comb05 R sm

Podľa Marcela Ebbenhorsta, Production Print Managera v spoločnosti Kyocera Document Solutions Europe BV,

TZ oceneni TASKalfa Pro 15000c EDP 1

„ide o výnimočný úspech nášho produkčného tlačového zariadenia, a to najmä z toho dôvodu, že sme v oblasti produkčnej tlače noví a ocenenie sme dostali od skupiny expertov z vydavateľského priemyslu. Je to dôkaz toho, že sme s naším atramentovým zariadením na správnej ceste technologických inovácií.“

29 hrdých víťazov

V tomto roku dostalo EDP Awards celkom 29 víťazov. Ocenené boli produkty piatich hlavných kategórií: hardvér a softvér, veľkoformátová a komerčná tlač, priemyselné riešenia, dokončovacie práce a spotrebný materiál.

preis

„Bol to pre nás všetkých veľmi náročný rok,“ povedal viceprezident EDP Peter Ollén, ktorý menom prezidenta EDP Klausa-Petra Nicolaya privítal víťaza na začiatku online prezentácie. „Vzhľadom na obmedzenia súvisiace s COVID-19 nebolo ľahké EDP Awards 2020 tohto roku usporiadať. Ďakujem porote za ich profesionálnu prácu a samozrejme všetkým účastníkom, ktorí dôverujú našej odbornosti.“

Členovia Technickej komisie EDP v tomto roku boli – Herman Hartman, predseda a šéfredaktor SignPro Benelux, ďalej Mika Horsten, konzultant spoločnosti TEXSMART.NL, a Igor Terentyev, vydavateľ Publish Russia – všetci pod vedením prezidenta EDP, Klausa-Petra Nicolaya, vydavateľa a šéfredaktora Druckmarkt Nemecko a Švajčiarsko.

Produkty v EDP Awards sa posudzujú z mnohých pohľadov. Dôležité je, že sa posudzuje nielen samotné zariadenie alebo softvér, ale tiež jeho vplyv na ľudí a používateľov. A práve vplyvy technologických inovácií produktov sa stali dôležitým faktorom EDP Awards 2020.

Kyocera logo

O spoločnosti KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou Kyocera Document Solutions Inc. so sídlom v japonskej Osake, ktorá je popredným poskytovateľom komplexného riešenia pre prácu s dokumentmi. Portfólio spoločnosti zahŕňa spoľahlivé a ekologické multifunkčné zariadenia a tlačiarne, rovnako ako obchodné softvérové aplikácie a poradenské služby, ktoré zákazníkom umožňujú optimalizovať a spravovať obeh dokumentov a dosahovať novú úroveň efektivity. Prostredníctvom odborných znalostí a empatického partnerstva je cieľom spoločnosti pomôcť organizáciám využiť ich vlastné znalosti na podporu zmien.

KYOCERA Document Solutions Inc. je dcérskou spoločnosťou firmy KYOCERA Corporation, ktorá je popredným dodávateľom priemyselných a automobilových súčiastok, polovodičov, elektronických zariadení, systémov na výrobu solárnej energie a mobilných telefónov. Počas fiškálneho roka končiaceho 31. marca 2020 dosiahli konsolidované tržby spoločnosti Kyocera Corporation 1,6 bilióna jenov (približne 14,7 miliardy USD). Kyocera sa objavuje na zozname „Derwent Top 100 Global Innovators 2018-19“ spoločnosti Clarivate Analytics a je zaradená na 549. mieste v zozname najväčších verejne obchodovaných spoločností na svete do roku 2020 „Global 2000“ časopisu Forbes.

Viac informácií nájdete na https://www.kyoceradocumentsolutions.cz.

O EDP

Asociácia EDP (European Digital Press Association) bola založená v roku 2007 šiestimi časopismi so silným zameraním na digitálne technológie. Dnes má EDP 20 členských časopisov z celej Európy, ktoré pokrývajú 25 krajín a oslovujú viac ako pol milióna čitateľov (iba tlačené vydania). Jedným z deklarovaných cieľov asociácie EDP je pomôcť používateľom nájsť správne riešenia na ich použitie.

Ceny EDP sa na trhu vysoko cenia a predstavujú silný referenčný bod. Odborníci z kruhu EDP každoročne hodnotia najnovšie technológie a vývoj produktov v kategóriách ako hardvér a softvér, veľkoformátová tlač, komerčná tlač, priemyselné riešenia, dokončovacie práce a spotrebný materiál. Najlepšie produkty v každej kategórii sú ocenené cenou EDP. Od roku 2007 EDP odovzdalo okolo 360 ocenení za najlepší vývoj technológií a produktov – tohto roku bolo udelených 29 cien.