Home Design Státní tiskárna cenin: nové logo a vizuálna identita

Státní tiskárna cenin: nové logo a vizuálna identita

374
0
STC - nové logo

Po 95 rokoch sa logo s hlavou dievčaťa ako symbol Státní tiskárny cenin novo štylizuje vo forme rastra bodov odkazujúc na tradície vysokého tlačiarenského remesla.

95 rokov existencie

Státní tiskárna cenin (STC), štátny podnik naviazaný svojím vznikom na zrod československého štátu, sa už 95 rokov zaoberá prípravou a tlačou bankoviek, cenín, cenných papierov, štátnych dokumentov a dokladov aj štátne dôležitých tlačovín. Za dobu svojej existencie získala za bankovky vlastnej výroby aj niekoľko medzinárodných ocenení. STC však prešla v posledných rokoch množstvom zmien reagujúcich na súčasné trendy v poskytovaní digitálnych služieb. Práve v nich vidí svoju budúcnosť.

logo retina

Symbol slobody – dievča s čiapkou

Doterajšie logo STC vzniklo v 90. rokoch 20. storočia. Jeho podoba vychádza zo sadrového odliatku sochy hlavy Republiky z roku 1928, ktorá sa nachádza na sídle v Ružovej ulici v Prahe. Podoba hlavy dievčaťa s frygickou čiapkou nie je náhodná. Frygická čiapka symbolizuje slobodu, rovnosť a demokraciu a dievča spodobňuje republiku. A práve tento symbol slobodnej republiky zohral v histórii tlačiarne dôležitú rolu. Logo a vizuálny štýl však za celú dobu existencie STC neprešiel žiadnou výraznejšou a komplexnou zmenou a preto bolo prianím a zadaním vytvoriť logo nadčasové, ktoré bude reflektovať všetky aktivity Státní tiskárny cenin.

Digitálne služby

Dnes STC zaisťuje digitálne služby spojené s ceninovou polygrafickou výrobou a to v prípade digitálnych tachografov a stierateľných losov. Čisto digitálnou službou je Track&Trace – sledovanie tabakových výrobkov. Tlačiareň pracuje na viacerých rozvojových projektoch, medzi najatraktívnejšie patrí eDokladovka, mobilná aplikácia pre digitálne dvojčatá osobných dokladov. Práve tieto zmeny v poskytovaní digitálnych služieb, ktorými STC v posledných rokoch prešla, si vyžiadali tiež zásadný posun vo vizuálnej identite spoločnosti.

Potreba zmeny

STC porterty final 46 mmmma 400x305 1
STC: Tomáš Hebelka , MSc

„Uvedomovali sme si, že naša prezentácia nezodpovedá modernému podniku a vyvoláva pocit nezrozumiteľnosti a zastaralosti inštitúcie. Pre zmenu firemnej identity nás presvedčila novo nastavená stratégia spoločnosti, ktorú sme chceli vyjadriť v novom vizuálnom štýle.

Jedným z cieľov je, že chceme byť vnímaní ako moderná firma, ktorá okrem tradičnej ceninovej polygrafie poskytuje a ďalej rozvíja digitálne služby, čo si málokto uvedomuje, keď sa vysloví Státní tiskárna cenin. Dúfame, že sa nám to s 20YY Designers podarí,“ komentoval Tomáš Hebelka, generálny riaditeľ STC.

Súťaž

Prianím bolo vytvoriť nadčasové logo, ktoré bude reflektovať všetky aktivity Státní tiskárny cenin s úctou k tradícii a dlhej histórii firmy a zároveň bude pozitívne vnímané ako súčasnou, tak aj budúcou generáciou. V zmysle zadania bola tlačiarňou vybraná spoločnosť Czechdesign na zorganizovanie uzavretej, dvojfázovej a neanonymnej dizajnérskej súťaže. Zúčastnilo sa 5 štúdií: 20YY Designers, Dipozitiv, Semibold, Studio Formaat, Studio Kosatko. Návrhy posudzovala porota zložená z nezávislých odborníkov a zástupcov STC. Všetci účastníci obdržali skicovné, víťaz zákazku na vypracovanie novej vizuálnej identity a jej implementáciu.

016109

Víťazný návrh

Zvíťazil dôstojný, zároveň však odvážny návrh od štúdia 20YY Designers. Nadväzuje na používaný symbol hlavy Republiky, ale celkovo hovorí súčasným výtvarným jazykom vhodným do digitálneho prostredia. „Nová štylizácia hlavy dievčaťa ako raster bodov vychádza z pôvodného historického zamerania STC: tradície vysokého tlačiarenského remesla – tlačového bodu. Transformáciu, ktorou spoločnosť prešla na poli digitálnych služieb, v polygrafii prenesene reprezentuje digitálny bod – pixel. Bod ako elektronická správa, alebo kvapka farby,“ dopĺňa Adam Macháček z 20YY Designers. Symbol hlavy je ústredným motívom nového vizuálneho štýlu – buď ako samostatný znak, ilustrácia, alebo animácia, tak ako súčasť jasne definovaného modulárneho systému lôg, podznačiek a sdelení. Systém pracuje s rodinou písiem súčasného (doposiaľ nepublikovaného) grotesku Clin od Heavyweight Type.

Implementácia nového vizuálneho štýlu bude prebiehať priebežne ako v oblasti interných, tak aj externých nástrojov pre komunikáciu firmy. Týka sa štandardných firemných merkantílií, webovej prezentácie, e-shopu a ďalších. Predpokladaný termín dokončenia implementácie je do pol roka od úvodného predstavenia s cieľom sa jednotne vizuálne prezentovať smerom k verejnosti, ale i vnútri firmy.

Zdroj: CzechDesign

O 20YY Designers

Štúdio založili Sébastien Bohner, Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček v roku 2011. Pôsobí v Lausanne, v Prahe a v San Franciscu a zaoberá sa rôznymi aspektmi grafického designu – navrhovaním vizuálnych identít, kníh, výstavných katalógov, periodík, ilustrácií a písem, ale tiež iniciovaním výstav, publikácií a pedagogickou činnosťou. Mimo STC navrhli aj vizuálny štýl pre Akadémiu výtvarných umení v Prahe, Muzeum literatúry, časopis Art Antiques, noviny mestskej časti Praha 7 – Hobulet. Pracovali na rôzných výstupoch pre výtvarnú a kultúrnu sféru, napríklad pre Národnú galériu v Prahe, Galériu Rudolfinum, San Francisco Museum of Modern Art, Chronicle Books, California College of the Arts, Théâtre de Vevey a ďalších. Ich práce boli ocenené viacerými cenami vrátane Najkrajšej českej knihy roku, Bienále Brno a Czech Grand Design a je zastúpená v zbierkach inštitúcií Museum für Gestaltung Zürich, Los Angeles County Museum of Arts (LACMA), Umeleckopriemyselného múzea v Prahe a Moravskej galérie v Brne.

O CZECHDESIGN

Czechdesign je profesionálna zastrešujúca organizácia, ktorá sa stará o rozvoj dizajnu a architektúry v Českej republike. Dlhodobo presadzuje uplatňovanie dizajnu v praxi a férové nastavenie podmienok v profesných súťažiach. Podporuje a propaguje českých dizajnérov, radí firmám a inštitúciám, ako spolupracovať s dizajnérmi a je popredným usporiadateľom dizajnérskych a architektonických súťaží.

Zo zdrojov: CzechDesign, STC, 20YY Designers