Home Multimédiá durst: najproduktívnejšia multipass tlačiareň s atramentmi na báze vody pre obaly z...

durst: najproduktívnejšia multipass tlačiareň s atramentmi na báze vody pre obaly z vlnitej lepenky a displeje.

415
0

Vo svete, kde sa často stretávame viac s otázkami ako odpoveďami, sa zodpovednosť už dávno stala kľúčovým slovom a poháňa dopyt po inovatívnych riešeniach digitálnej tlače.

ECOLOGO Marks for Landing Pages WP RGB 0

Vďaka modelu P5 250 WT a použitým atramentom Durst Water Technology ponúka spoločnosť Durst riešenie v súlade s udržateľným prístupom k výrobkom a baleniu.

Prepracovaný model prichádza nielen so zlepšenou účinnosťou a až o 30% nižšou spotrebou energie, ale aj s použitím atramentov Durst Water bez zápachu, s certifikátom UL-Ecologo, kompatibilným s GMP (Good manufacturing practice – správna výrobná prax), čo tlačiareň robí ideálnou pre malé a stredné zákazky digitálnej tlače na trhu s vlnitými / lepenkovými obalmi a displejmi.

Model WT 250 tlačí od kvality flexo až po vynikajúcu litografickú kvalitu tlače so žiarivými farbami. Nákladovo efektívny spôsob je veľmi vhodný pre celý rad aplikácií z vlnitých obalov a displejov POP / POS. Bezzápachové atramenty Durst Water Technology, sú úplne bez nebezpečného označenia a zodpovedajú najprísnejším predpisom o ochrane zdravia a bezpečnosti. Pri pohľade na aspekt trvalej udržateľnosti je vďaka použitiu bezplastových médií v kombinácii s atramentom na vodnej báze konečný produkt ľahko recyklovateľný.

beer web
zdroj: durst

Atramenty Durst Water Technology možno použiť aj na tlač bezpečných obalov na potraviny, pretože sú plne v súlade s požadovanými normami, ako napríklad švajčiarske nariadenia alebo zoznamy vylúčených výrobkov Nestle, a vyrábajú sa za najprísnejších podmienok. Migračné charakteristiky boli hodnotené nezávislými skúšobnými ústavmi, aby bolo možné pomocou technológie Durst Water Technology vyrábať primárne potravinové obaly.

DURST WATER TECHNOLOGY

  • V súlade s nariadením o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
  • Bez látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHCs).
  • Bez prchavých organických zlúčenín VOC (volutile organic compounds) v konečnom produkte
  • Neobsahuje ťažké kovy
  • Neobsahuje ftaláty ani iné zmäkčovadlá
  • Bez minerálnych olejov
  • Bezkontaktná manipulácia s atramentom
  • Nezasahuje do procesov recyklácie
  • V súlade s UL ECOLOGO
  • V súlade s balením potravín
csm Durst Inks Teaser Corrugated 2 Kopie d0d9c9418f

Model P5 250 WT je k dispozícii v Centre skúseností zákazníkov spoločnosti Durst na živé ukážky produktov – online a na mieste – a na tlač vzoriek.

K dispozícii je aj Virtuálny showroom, kde nájdete podrobnejšie informácie a ukážky produkcie.