Home Prax Ako na... Graphic Arts: fólie Prescale

Graphic Arts: fólie Prescale

157
0
Graphic Arts prinasa folie Prescale

Malá, jednoducho vyzerajúca fólia, ktorá ako jediná na svete dokáže merať tlak. Dostupná aj na Slovensku a v Čechách.

Jedinečný nápad

Japonská skupina FUJIFILM priniesla unikátne riešenie na jednoduché a rýchle meranie tlaku a jeho rozloženia. Vďaka fóliám Prescale je teraz možné vidieť veľkosť a rozloženie tlaku na meranom povrchu. Michal Vrábel, dlhoročný spolupracovník firmy FUJIFILM Europe GmbH na Slovensku, prináša sortiment meracích fólií Presacale od FUJIFILM na Slovensko a do Čiech.

Mgr. Michal Vrábel
LinkedIn: Michal Vrábel

Jeho spoločnosť Graphic Arts s.r.o. má tieto pozoruhodné fólie v portfóliu – nie len na meranie tlaku (Prescale), ale aj meracie fólie použiteľné na meranie teploty (Termoscale), ako aj fólie na meranie intenzity a plošného pôsobenia UV žiarenia (UVScale).

Meracie folie Prescale

Prescale – meranie tlaku

Princípom tlak meracích filmov Fuji Film Prescale je reakcia mikrokapsúl na tlak. Tieto pri zaťažení praskajú a uvoľňujú farbivo, ktorým sú naplnené. Vrstva aktivačnej látky reaguje na farbivo a zafarbí povrch. Následne podľa svojej rôznej intenzity farby je možné okamžite vidieť kde na povrchu a aký veľký tlak pôsobil. Znie to jednoducho, ale za riešením je samozrejme použitie pokročilých technológií spoločnosti Fuji Film na nanášanie tenkých vrstiev. Základom je PET fólia, na ktorú sú nanesené vrstvy mikrokapsúl s farbivom a vrstvy s aktivačnou látkou reagujúcou na farbivo.

Pomocou fólií Fuji Film Prescale je možné merať široký rozsah tlakov – od 0,006 až po 300 MPa. Preto Graphic Atrs dodáva dva typy meracích fólií – dvojlistový pre menšie tlaky do 10 MPa a jednolistový pre tlaky až do 300 MPa.

Prescale jednolistovy typ
Prescale jednolistový typ
Prescale dvojlistovy typ
Prescale dvojlistový typ

Čo merať v polygrafii

V polygrafii je najčastejšie možné merať tlak a jeho rovnomernosť medzi valcami v tlačovom stroji, merať rovnomernosť tlaku počas laminovania, alebo merať napríklad rovnomernosť tlaku u sieťotlače. Meracie filmy rýchlo a jasne ukážu rozloženie tlaku na meranom povrchu – prinášajú tak možnosť jednoducho a rýchlo merať tlak na miestach, kde by to inak nebolo možné.

Podľa veľkosti meranej plochy a sile meraného tlaku sú fólie Prescale dodávané buď v roliach (9 druhov), alebo hárkoch Prescale Sheets formátu A4 (6 druhov).

Prescale - prehlad meranych rozsahov tlaku
Prescale – prehľad fólií podľa meraného tlaku

Rýchle výsledky merania

V mieste pôsobenia tlaku sa fólia zafarbuje na červeno a hustota farby sa mení podľa veľkosti tlaku. Je tak možné veľmi jednoducho, rýchlo a presne vidieť aký veľký tlak a kde pôsobí, či pôsobí rovnomerne, alebo kde sú na meraných povrchoch defekty. Veľkosť tlaku sa meria pomocou:

Prescale - sablona pre vyhodnotenie merania tlaku
Prescale – šablóna denzity
  • šablóny denzity, ktorá je súčasťou každej dodávky fólií
  • scanera v aplikácii FDP-8010E
  • mobilnej aplikácie FUJIFILM Prescale Mobile

Šablóna denzity

Šablóny sú dodávané spolu s meracími fóliami Prescale. Po obtlačení farbiva je možné prirovnaním fólie s šablónou, priamo odčítať nameraný tlak.

Aplikácia na mapovanie rozloženia tlaku FPD-8010E

Softvér umožňujúci digitalizáciu výsledkov meraní, ktoré sa zísakjú nascanovaním Prescale fólií. Je možné vizualizovať merané údaje, vytvárať 3D modely, prierezy, zväčšenia, apod. Zobrazené hustoty farebnosti premieňa program priamo na hodnoty tlaku.

Softver FUJIFILM FPD-8010E na vyhodnotenie merania tlaku
FujiFilm: aplikácia FPD-8010E

Mobilná aplikácia FUJIFILM Prescale Mobile

Špecializovaná aplikácia, ktorá umožňuje jednoducho kvantifikovať meraný tlak a analyzovať výsledky meraní. Meranú oblasť je možné rozdeliť na viacero častí a tieto analyzovať samostatne.

FUJIFILM Prescale Mobile

Softvér dokáže vzájomne porovnávať viacero meraní s hraničnými hodnotami a vyhodnocovať rozdiely v nameranom tlaku povrchov. Dáta je možné ukladať, zdieľať a analyzovať aj na diaľku.

Thermoscale – meranie teploty

Thermoscale
FUJIFILM: Thermoscale

Na obdobnom princípe je založené aj meranie a rozloženie teploty – fólie Thermoscale dokážu merať teploty v rozsahu od 80°C do 210°C. Teplocitlivá vrstva nanesená na základovej fólii (PET, alebo PEN) reaguje na teplo a mení farebnosť. Je teda možné merať teplotu a jej rozloženie počas laminovania, nažehľovania fólií, alebo zapekania v sušiacom tuneli.

V sortimente sú dve fólie:

  • Thermoscale 100
  • Thermoscale 200C
TypRozsah teplôtZákladová fóliaHrúbkaRozmer roleRozmer hárkov
Thermoscale 10080℃~105℃PET0.09mm297mm×10m
Thermoscale 200C150℃~210℃PEN0.09mm297mm×5m270mm×200mm(5 ks)

UVSCALE – meranie žiarenia UV

Tieto filmy reagujú na intenzitu UV žiarenia. Podľa množstva svetla, ktorému sú vystavené menia svoju farebnú sýtosť.

FUJIFILM - UVSCALE na meranie intenzity UV ziarenia
FUJIFILM: UVSCALE

Ide stále o podobný princíp, ako u predchádzajúcich fóliách – mikrokapsule nanesené na fólii reagujú na UV žiarenia a menia svoju farebnosť. Pre rôzne intenzity meraného UV žiarenia a rôzne typy UV zdrojov, sú k dispozícii tri druhy UVSCALE fólií, dodávaných vo forme rolí, alebo hárkov:

  • UVSCALE LM Low
  • UVSCALE LM Medium
  • UVSCALE H

Výsledok merania – kde a ako silno pôsobilo UV žiarenie na meraný povrch – sa interpretuje pomocou šablón, alebo digitálne po nascanovaní v softvéri FUD-7010E. Pomocou výsledkov meraní je možné odhaliť nerovnomernosť a pokles intenzity UV svetla, čo je dôležité pre správne nastavenie výšky UV tlačových hláv a kontrolu ich životnosti. Rovnako je to pomôcka pri hľadaní problémov s poklesom výkonu, degradáciou UV lámp, či znečistením reflektívnych dosiek.

www.graphicarts.sk

Graphic Arts s.r.o.

info@graphicarts.sk