Home Témy Novinky a aktuality Fedrigoni: výsledky 1Q 2021 + stratégia 2030

Fedrigoni: výsledky 1Q 2021 + stratégia 2030

555
0

Skupina Fedrigoni predstavila konsolidované finančné výsledky za 1Q 2021 a správu o udržateľnom rozvoji do roku 2030.

Fedrigoni

Do skupiny Fedrigoni – tretieho globálneho hráča v samolepiacich materiáloch a Európskeho lídra v špeciálnych papieroch, so 4 000 zamestnancami na celom svete, 34 výrobnými závodmi a rezacími centrami a viac ako 25 000 produktami, okrem 10 000 vyrobených papierov výhradne pre významnú módu a luxusné značky distribuovaných do viac ako 130 krajín – patria také mená ako Arconvert, Cordenons, Ritrama , Fedrigoni Paper, Fedrigoni Self-adhesives, Fabriano, Magnani 1404,  GPAPolifibra.

Výsledky

Rast skupiny pokračoval v tomto roku zvýšením upravenej Ebitdy v 1. štvrťroku 2021 o 11,3% (48,3 mil. EUR v 1. štvrťroku 2021 v porovnaní so 43,4 mil. EUR v 1. štvrťroku 2020), upravená Ebitda v období od marca 2020 do marca 2021 vzrástla na € 205,8 mil. (+ 4,4% v porovnaní s rokom 2020) a podarilo sa znížiť čistý finančný dlh. Výročná správa predstavila aj ďalšie kľúčové výzvy skupiny: stratégiu udržateľnosti do roku 2030.

Stratégia udržateľnosti do roku 2030

Dôležitá cesta celej skupiny v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a inovácií s ďalším posilňovaním svojho záväzku k otázkam ESG (životné prostredie, sociálne otázky, riadenie). Predstavením tejto novej stratégie do roku 2030 s cieľmi v správe o udržateľnosti sa Fedrigoni zaväzuje stať sa referenčným bodom pre toto odvetvie z hľadiska environmentálnych politík a jedným z najlepších pracovísk z hľadiska bezpečnosti, inkluzívnosti a príležitostí pre profesionálny rast.

LOM 2020 09 30 158 web
fedrigoni.com

Prijatím ochranného prístupu k životnému prostrediu, vývojom nových produktov integrovaných do existujúceho portfólia, zodpovednosťou za ľudí a modelom riadenia – sa skupina rozhodla zahájiť proces zmien v priebehu 10 rokov.

Boli stanovené  náročné ciele a všetci sú odhodlaní ich dosiahnuť.“

Stratégia pozostáva z 12 cieľov a 4 meraných oblastí v súlade s cieľmi do roku 2030 spoločnými pre všetky členské štáty OSN – Ciele trvalo udržateľného rozvoja prijaté v roku 2015 ako univerzálna výzva k akcii.