Home Prax Ako na... Coffee Break FESPA: Prečo sú dôležité tlačové normy?

Coffee Break FESPA: Prečo sú dôležité tlačové normy?

333
0
Webinár FESPA, 1. jún 2021

Pozvanie do diskusie o štandardoch tlače, o tom, čo je k dispozícii a prečo sú tieto normy dôležité. Získajte špičkové odborné znalostí bez nutnosti za ne platiť.

Znalosť častí ISO 12647 1 – 9 z normy ISO 3664 môže vyžadovať trochu úsilia, ale práca na splnení stanovených požiadaviek vám umožní vytlačiť najkvalitnejšie diela pomocou metód, ktoré prešli dôsledným procesom vývoja a schválenia medzinárodnými odborníkmi. Zistite, na čom záleží, a počujte rady od ľudí, ktorí ich realizujú.

2015 Laurel 5x7cm 300ppi
Laurel Brunner

Rozprávať budú odborníci na polygrafický priemysel, Laurel Brunner, výkonná riaditeľka spoločnosti Digital Dots, ktorá poskytuje medzinárodné konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti predtlače a vydavateľstva. Laurel pracuje v grafickom priemysle od roku 1978, keď začínala ako účtovníčka tlačiarenskej spoločnosti v Londýne. V priebehu rokov pracovala výlučne v predtlačovom a vydavateľskom priemysle so špecializáciou na digitálnu predtlačovú prípravu, digitálnu produkciu a digitálnu tlač.Dnes spolupracuje s niekoľkými pracovnými skupinami ISO a je organizátorkou pracovnej skupiny ISO 11. Táto skupina vyvíja normy týkajúce sa environmentálneho dopadu grafických technológií vrátane tlačených médií. Laurel poskytuje súkromné ​​poradenské a redaktorské služby širokému okruhu vydavateľov, výrobcov a priemyselných združení, pričom jej práce sa pravidelne objavujú v publikáciách a na webových stránkach po celom svete. Je pravidelnou rečníčkou na priemyselných podujatiach v Severnej a Južnej Amerike, Európe a Ázii.

Paul Sherfield Colour Management Specialist
Paul Sherfield

Pripojí sa aj Paul Sherfield z poradenskej spoločnosti The Missing Horse, ktorá je v tlačiarenskom a mediálnom priemysle dobre známa tým, že má značné vedomosti o digitálnych pracovných tokoch a špeciálne odborné znalosti o obchodných dôvodoch týchto systémov. Paul nainštaloval niektoré z najúspešnejších digitálnych predtlačových strojov a systémy pre médiá vo Veľkej Británii, bol partnerom v jednej z popredných predtlačových / tlačiarenských spoločností v Londýne. Je ambasádorom FESPA pre farby, zapojeným do Výboru pre technické normy BPIF,( British Printing Industry Federation), výborov pre tlačové normy ISO TC 130 a je predsedom riadiacej skupiny BPIF pre ISO 12647/2 UK.

FESPA corporate logo web